Logo vierklank.nl
De versierde boom aan de Spoorlaan die eventueel het ‘loodje‘ zou leggen als op deze plek ondergrondse afvalcontainers zouden worden geplaatst.
De versierde boom aan de Spoorlaan die eventueel het ‘loodje‘ zou leggen als op deze plek ondergrondse afvalcontainers zouden worden geplaatst.

Wethouder Dolf Smolenaers bezoekt Hollandsche Rading

In zijn functie van dorpswethouder bezocht Dolf Smolenaers woensdag 10 oktober Hollandsche Rading. Dit bezoek, in de vorm van een fietstocht, werd door Monique van der Wel en Oot Verharen, bestuursleden van 'Samen voor Hollandsche Rading', begeleid.

door Rob Klaassen

De fietstocht startte bij Perron Peet; gememoreerd werd, dat het eigenlijk deze plek was, die het begin vormde van het ontstaan van de kern Hollandsche Rading, namelijk de halteplaats van de trein Hilversum-Utrecht. Deze spoorlijn werd in 1874 in gebruik genomen. Door de mogelijkheid van het gebruik van de trein gingen er mensen in Hollandsche Rading wonen, die in voornamelijk Amsterdam en Utrecht werkten. Dit forensisme kwam vanaf 1915 aarzelend op gang. Vanaf de jaren '20-'30 van de vorige eeuw kan er eigenlijk pas van een bebouwing van enige omvang worden gesproken.

Verleden
Tijdens de fietstocht werd naast het heden en het recente verleden ook aandacht aan het verre verleden geschonken. Bijvoorbeeld aan de hardstenen grenspalen, die langs de Vuursche Dreef en de Floris V-weg staan. Grenspalen die oorspronkelijk stammen uit 1719, toen de staten van Holland en Utrecht een definitieve overeenkomst sloten over de loop van de grens tussen beide provincies. De wapens van de beide provincies zijn dan ook op deze grenspalen terug te vinden. Als historicus vond wethouder Dolf Smolenaers deze bijzonderheden erg interessant.  

Geen kunst
Aan de oostkant van de kern werd er gefietst over Vuursche Dreef en Aanlegsteeg naar de Hertenkamp en werd vervolgens via de Spoorlaan, Adri Piecklaan en Charles Weddepohllaan koers gezet naar het Dorpshuis. Onderweg werd daarbij stil gestaan bij de verbreding van de A27 en de daarmee samenhangende problemen. Naast de bekende problemen van geluid- en lichthinder speelt er nu ook nog het probleem van de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers. In Hollandsche Rading wordt er geen kunst onder het viaduct geplaatst, omdat volgens 'Samen voor Hollandsche Rading' de inwoners in meerderheid meer prioriteit hebben gegeven aan veiligheid en openbare orde. De beschikbare gelden zijn dan ook grotendeels hieraan besteed.

Ondergronds
Concreet gaan deze gelden naar de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers en naar de aanleg van een parkeerterrein onder het viaduct. Iedereen ging er min of meer van uit dan deze ondergrondse afvalcontainers op dezelfde plaats zouden gaan komen als waar ze nu bovengronds staan. Dit bleek bij nader onderzoek een misvatting te zijn, omdat op die plek het onder de grond vol ligt met kabels en leidingen. Het bleek dus een onmogelijke plek voor deze containers. Nu wordt eraan gedacht om deze afvalcontainers zo'n 100 meter verder in de berm van de Spoorlaan te plaatsen. Dan zou er echter nog een boom moeten sneuvelen, terwijl er bij de verbreding van de A27 aan de achterkant van de Spoorlaan ook al in grote getale gesneuveld zijn. Het opnieuw neerhalen van weer een boom roept veel weerstand op. Deze boom is niet meer zo maar een boom, maar is inmiddels versierd en opgetuigd en uitgegroeid tot een soort van symbool van verzet. Bovendien is een aantal bewoners gekant de plaatsing van de afvalcontainers op deze nieuwe locatie. Volgens hen zijn er betere locaties in het dorp te vinden. Volgende week zal hierover nader overleg gaan plaatsvinden.

Dorpshuis
Vervolgens werd er koffie gedronken in het Dorpshuis waar om deze tijd wekelijks 'Leut' bij elkaar komt. De wethouder had namens de gemeente versnaperingen bij de koffie meegenomen: volledig verantwoorde chocoladekoekjes (fair trade, biologisch en duurzaam). In Hollandsche Rading westzijde werden Schaapsdrift, Tolakkerweg en de nieuwe bouwlocatie op het voormalige tuincentrum aangedaan. Tot slot werd bij het bezoek aan dit deel van Hollandsche Rading aan de wethouder het verschil duidelijk gemaakt tussen het 'vierkantje' en het 'rondje'. Aan het einde bedankte de wethouder alle aanwezigen voor de informatieve ochtend. Hij zei veel nieuwe dingen te hebben gezien en gehoord.

Meer berichten