Logo vierklank.nl
Wethouder Hans Mieras opent de eerste van een reeks bijeenkomsten.
Wethouder Hans Mieras opent de eerste van een reeks bijeenkomsten.
Algemeen

Aftrap voor een nieuw subsidiebeleid

Op 28 maart verrichtte wethouder Hans Mieras in de Mathildezaal van het gemeentehuis de aftrap voor een discussie die moet leiden tot een toekomstbestendig subsidiebeleid. Onder leiding van dagvoorzitter Jeannette Schoone werd een programma gestart waar subsidieontvangers over een aantal thema's discussieerde. Het was de eerste van een reeks bijeenkomsten.

door Guus Geebel

De wethouder zegt in zijn openingswoord dat de gemeente nog eens de systematiek van de subsidies op de lichtbak wil leggen, om te onderzoeken of het nog helemaal bij de tijd is. 'De invalshoek is niet dat we opnieuw gaan prioriteren, maar onderzoeken hoe het in elkaar steekt.' Mieras zegt nog niet op het oog te hebben wat de uitkomst moet zijn. Hij noemt een aantal dilemma's waar hij de afgelopen periode tegenaan liep waar het ging om het verstrekken van subsidies. Dat is onder meer de spanning tussen continuïteit en actualiteit. Ook constateert hij dat de gemeente bij kleinere organisaties relatief weinig tijd steekt in het controleren waar het geld allemaal naar toe is gegaan. Dus welke vrijheid wil je mensen bieden en welke controle wil je er per organisatievorm op loslaten. Ook gaat hij in op organisaties die subsidie ontvangen en ook nog ruimte huren van de gemeente. Als voorbeeld noemt hij de waterpoloclub en het zwembad. In overleg met de subsidieontvangers wil hij nog eens naar de systematiek kijken. Wethouder Mieras is blij dat de ontvangers aan de voorkant mee willen denken.

Meer berichten