Logo vierklank.nl
Wellicht komt de zendmast toch op het dak van het SSW-gebouw.
Wellicht komt de zendmast toch op het dak van het SSW-gebouw.
Algemeen

Zendmast niet nodig en ongewenst

In december is door het Vergunningenbureau van de Gemeente De Bilt een vergunning verstrekt tot het bouwen van een 30 meter hoge zendmast t.b.v. telecommunicatie door T-Mobile. Deze mast is gepland op het speelveld omsloten door Bakemakwartier, Rietveldlaan en Koldeweijlaan.

door Henk van de Bunt

Het dichtstbijzijnde woonhuis bevindt zich op 19 m afstand, een afstand die door vele deskundigen als ruimschoots onvoldoende wordt ervaren aangezien er allerlei gezondheidsschade denkbaar is. Daarbij is de plaatsing in strijd met de groenbestemming (de vergunning is verleend op grond van een uitzonderingsartikel), naar het oordeel van de bewoners in hoge mate ontsierend in een groene wijk met voornamelijk laagbouw en ongewenst op een speelweide waar dagelijks kinderen spelen.

Protest
Ruud Lampe is één van de bewoners van de wijk: 'De gemeente heeft eerst contact gezocht met de Wijkraad, die heeft laten weten een dergelijke mast geen goede optie te vinden. Vervolgens heeft een buurtbewoonster op zeer korte termijn handtekeningen verzameld en aan de gemeente een brief verstuurd, dat men tegen de komst van de zendmast was. De mast staat gepland op de kruising Rietveldlaan en Koldeweylaan, pal naast een voetbalveldje. De brief van de buurtbewoners met handtekeningen aan de gemeente is 3 december verstuurd en daar ging het blijkbaar verder mis. Op 12 december heeft de gemeente de vergunning goedgekeurd en op 14 december heeft de buurtbewoonster een ontvangstbevestiging van de protestbrief met handtekeningen ontvangen'.

Huurders
Arianne Collee en Kees Boeken richten zich namens de huurders naar Woonstichting SSW: 'Er wordt een voorkeursbeleid gehanteerd door zowel gemeenten als zendmastexploitanten, waarbij de voorkeur uitgaat naar plaatsing van zendmasten op de daken van gebouwen. Van de gemeente vernamen wij dat ook in dit geval deze procedure is gehanteerd waarbij men de zendmast op het kantoorgebouw van de SSW wilde plaatsen. De SSW zou echter, naar zeggen van Gemeente en T-Mobile, zonder opgave van redenen haar medewerking hieraan hebben geweigerd. Collee en Boeken vervolgen: 'U omschrijft de SSW als een maatschappelijke onderneming, klant gedreven en nadrukkelijk kiezend voor een brede maatschappelijke oriëntatie onder meer bestaande uit: een sociaal-maatschappelijke component waarbij de SSW wil bijdragen aan een goed en duurzaam woon- en leefklimaat in wijken en buurten; investeren in mensen. Wij gaan er derhalve vanuit dat ook in deze kwestie de belangen van uw huurders u aan het hart gaan. Veel van de woningen in de buurt van de te plaatsen zendmast zijn woningen van de SSW. Veel van uw huurders hebben grote bezwaren tegen plaatsing van de zendmast van T-Mobile (die trouwens niet direct noodzakelijk is, want de 4G dekking in de wijk is op dit moment voldoende). Wij huurders hopen dat de SSW voor onze belangen op zal staan en onze belangen daadwerkelijk wil behartigen door bij de gemeente bezwaar aan te tekenen tegen plaatsing van de zendmast.'

Zuiden
Lampe woont aan de Iepenlaan. Sinds anderhalf jaar heeft hij daar een koopwoning met een tuin op het zuiden: 'Als de plannen van de gemeente doorgaan dan zitten wij straks letterlijk 's zomers in de tuin in de schaduw van deze mast. Woensdag 11 januari was er op het gemeentehuis een informatieavond belegd vanwege de groeiende onrust in de buurt. Deze avond was waarschijnlijk bedoeld om ongerustheid weg te nemen bij omwonenden maar had het averechtse effect. De gemeenteambtenaren erkenden, dat de procedure voor de vergunning niet netjes was verlopen maar konden daar niks meer aan veranderen. Het was erg eenrichtingverkeer. Er is tot 23 januari een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit en dat organiseren wij collectief'.

Alternatieven
Er zijn volgens de bewoners meerdere alternatieven voor T Mobile voor het plaatsen van die mast en een buismast van 30 meter hoog pal midden in dat buurtje. De bewoners vinden het ook uiterst merkwaardig dat welstandscommissie haar goedkeuring aan dit voorstel gaf. De wijk gunt iedereen goede 4G maar de andere providers KPN, Vodafone en Tele2 slagen er kennelijk wel in om met de bestaande masten voldoende capaciteit te generen. Lampe: 'Op deze manier wekt het de indruk, dat de gemeente De Bilt de belangen van een commerciële partij verkiest boven het welzijn van haar burger'.

Directeur Jessie Bekkers van SSW heeft vanochtend direct overleg gehad met wethouder Hans Mieras. In goed overleg gaat de gemeente met SSW mogelijke alternatieven onderzoeken.

Meer berichten