Logo vierklank.nl
Menno Boer stelt vragen over staat van onderhoud van deze woningen.
Menno Boer stelt vragen over staat van onderhoud van deze woningen.
Politiek

Vragenuur raad van 17 december

Menno Boer (SP) stelt vragen naar aanleiding van in januari jl. gestelde vragen over de staat van onderhoud van de woningen Planetenbaan 4-78 in Bilthoven. Menno Boer vindt de uitleg die het college in het mededelingenblad van 3 december jl. geeft een nogal summiere uitleg van de uitgevoerde werkzaamheden. Hij constateert dat er nog veel mis is. Boer vraagt of tijdens of na  de verbouwing een bezoek is gebracht aan de appartementen en of, voordat de mededeling is uitgegaan, contact is opgenomen met de bewoners.  

door Guus Geebel

Wethouder Jolanda van Hulst stelt dat de gemeente in deze zaak geen partij is. De wethouder wil bemiddelend optreden, maar meer mogelijkheden heeft de gemeente niet. Van Hulst heeft voordat de raadsmededeling uitging contact gehad met een afvaardiging van de bewoners over de stand van zaken. 'We houden hier de vinger aan de pols. We hebben de motie nu uitgevoerd, omdat we de eigenaar in beweging hebben gekregen.' In het nieuwe jaar wil de wethouder bemiddelen tussen huurders en eigenaar om tot een beter einde te komen.  

De Leijen
De SP stelt in overleg met Beter De Bilt een aantal vragen over de verkeersveiligheid rond de Massijslaan in De Leijen. Verkeerswethouder Van Hulst antwoordt dat de verkeerssituatie constant gemonitord wordt. 'Wij krijgen regelmatig berichten vanuit de wijk en van de gebruikers van de route. Er zijn bij ons 81 meldingen binnengekomen. In de eerste week van de afsluiting waren dat er 70 daarna nog 11.' De wethouder concludeert dat er gewenning is ontstaan. Op 21 december is er opnieuw een evaluatie.

Moties
Een motie over het aanbestedingenbeleid ingediend door Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) wordt verworpen. Portefeuillehouder Arjen Gerritsen concludeert dat er op alle gestelde vragen niets te meer zeggen valt. 'Het is onze stellige overtuiging dat we geen enkele vraag in het afgelopen jaar onbeantwoord hebben gelaten.' De motie is verworpen.

De moties professionalisering Het Lichtruim en verkeersveiligheid Bilthoven-Noord worden ingetrokken en in januari opnieuw ingebracht.

Meer berichten