Bilthovenaar Rob Schouw wordt per 1 januari benoemd als algemeen directeur van het gecombineerde kunstencentrum. [foto Henk van de Bunt]
Bilthovenaar Rob Schouw wordt per 1 januari benoemd als algemeen directeur van het gecombineerde kunstencentrum. [foto Henk van de Bunt]

Toekomstmuziek

Algemeen Kunst & Cultuur

Fusie het KunstenHuis De Bilt-Zeist en Zeister Muziekschool een feit

Vanaf 1 januari 2016 gaan het KunstenHuis De Bilt-Zeist en de Zeister Muziekschool op in één kunstencentrum en worden de krachten van twee bijzondere instellingen op het gebied van kunsteducatie en amateurkunstbevordering gebundeld. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting een sterk en dynamisch, multidisciplinair kunstencentrum in de regio Oost-Utrecht.

De betrokken partijen zijn ervan overtuigd, dat de gefuseerde instelling beter dan de som van haar delen in staat zal zijn de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden en daarmee een blijvende belangrijke bijdrage kan leveren aan het rijke en veelzijdige culturele- en educatieve klimaat in de gemeenten De Bilt en Zeist en de regio waarvan deze gemeenten deel uitmaken.

Regionaal
Door deze fusie ontstaat er, vanwege het samengaan van de Zeister- en de Biltse Muziekschool, vanaf 1 januari een krachtige regionale muziekschool. Een muziekinstituut waar jaarlijks meer dan 2100 cursisten instrumentale - en groepslessen en cursussen op het gebied van muziek volgen. De muziekafdelingen blijven opereren onder de naam Zeister Muziekschool en Biltse Muziekschool en samen vormen ze de Muziekschool De Bilt - Zeist die een onderdeel zal vormen van het overkoepelende KunstenHuis De Bilt - Zeist. Een belangrijk historisch feit is, dat de Biltse Muziekschool zich in 1978 heeft afgescheiden van de Zeister Muziekschool en als zelfstandige muziekschool in De Bilt verder is gegaan. Nu, bijna 40 jaar later worden beide muziekscholen door deze fusie weer herenigd!

Kansen
De nieuwe samenwerking biedt volop kansen op het gebied van muziekeducatie in Zeist en De Bilt, uitbreiding van muzikale optredens in de eigen theaters in Zeist (De Klinker en de Egeling) en De Bilt (Lichtruim), muzikaal onderwijs op scholen in de regio en meer samenwerking met muziekverenigingen in Zeist en De Bilt zoals de Koninklijke Zeister Harmonie, Koninklijke Biltse Harmonie en de Brandweerharmonie.

De cursisten en leerlingen van de muziekscholen zullen ook na de fusie hun eigen docent behouden en op hun eigen locatie de lessen blijven volgen. Wel komen er in 2016 meer mogelijkheden voor de cursisten met samenspel (bands, ensembles, orkesten), talentopleidingen, voorstellingen en uitvoeringen. Succesvolle activiteiten op de ene locatie zullen sneller worden overgenomen door de andere locatie. Zo is de Biltse Muziekschool dit jaar begonnen met de opleiding DJ school, een bewezen succesformule in de Zeister Muziekschool.

Schouw
De fusie tussen beide instellingen is tevens de afsluiting van een periode van vijf jaar, waarin de kunstensector in onze gemeenten een belangrijke transformatie hebben doorgemaakt. Eind 2010 zijn de Biltse Muziekschool en de Werkschuit samengegaan, daar is in 2013 samenwerking met Jeugdtheaterschool Masquerade bijgekomen en in 2014 een fusie met dansschool Femtastic. Nu de fusie met de Zeister Muziekschool een feit is zijn alle partijen onder één dak gekomen in één regionaal kunstencentrum.

Rob Schouw wordt per 1 januari benoemd als algemeen directeur van het gecombineerde kunstencentrum. Daarnaast zal Thijmen Jacobse als directeur muziek de integratie van de beide muziekscholen in 2016 implementeren

!