Heleen Roep gaat bij een gesprek altijd uit van de eigen kracht van de klant en het gebruik maken van informele zorg en ondersteuning van en door vrijwilligers.
Heleen Roep gaat bij een gesprek altijd uit van de eigen kracht van de klant en het gebruik maken van informele zorg en ondersteuning van en door vrijwilligers.

Sociaal Team De Bilt

Algemeen Algemeen

Toegang en laagdrempelige hulpverlening wonen, zorg en welzijn

door Marijke Drieenhuizen

Met ingang van 1 januari 2016 start het Sociaal Team De Bilt. Dit team bestaat uit de adviseurs Mens op Maat, de cliëntondersteuners van Mee (ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk) en het Amw (Algemeen maatschappelijk werk) van Vitras.

Sociale wijkteams zijn er al in vele gemeenten als toegang en laagdrempelige hulpverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het afgelopen half jaar is er gewerkt aan de voorbereiding met de leden van het team in wording door middel van sessies Bouwen aan een sociaal team. Gisteren zijn de resultaten hiervan overhandigd aan wethouder Anne Brommersma.

Passend
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gestart in 2007. Begonnen is destijds met adviseurs wonen, zorg en welzijn en loketmedewerkers op het gemeentehuis voor maatwerkvoorzieningen. Vanuit het Rijk zijn inmiddels veel taken overgeheveld naar gemeenten. In 2015 is gestart met het Mens op Maatteam voor toegang, advies en informatie over wonen, zorg en welzijn en laagdrempelige hulp. Met ingang van 1 januari 2016 start het Sociaal Team De Bilt. De mensen van dit team zullen naar aanleiding van een vraag of melding van een klant geheel in samenspraak via een gesprek komen tot een heldere vraag en een zo goed mogelijk passend persoonlijk plan. Het doel van het opzetten van dit plan is om samen te onderzoeken welke problemen ondervonden worden en wat er nodig is om zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Het uitgangspunt hierbij is altijd de eigen kracht van de klant en het gebruik maken van informele zorg en ondersteuning van en door vrijwilligers. Als dat niet voldoende is wordt er verder gezocht naar passende mogelijkheden.

Sociaal team De Bilt
De gemeente De Bilt heeft gekozen voor één Sociaal Team. Dit team bestaat uit 5 medewerkers van het huidige Mens Op Maatteam, 5 medewerkers van Amw van Vitras en 2 medewerkers van Mee. Meewerkend teamleider is Heleen Roep. Zij is al jaren werkzaam binnen de gemeente De Bilt en kent alle mogelijkheden die voorhanden zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn net als veel mensen bij instellingen, huisartsen etc. Om het wijkgericht werken te versterken is ervoor gekozen om binnen het Sociaal Team drie secties vast te stellen die samenhangen met de drie bestaande Servicecentra. Eén team voor De Bilt, één team voor Bilthoven en één team voor Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek en Bilthoven Noord. Heleen Roep: 'In die verschillende teams zitten mensen die het gebied en de mogelijkheden goed kennen. In de basis zijn alle medewerkers generalisten, ze kunnen dus in principe alle vragen behandelen. Maar er zijn daarnaast mensen met specifieke kennis: van die expertise willen blijvend profiteren en indien nodig wordt aan hen gevraagd hun kennis in te zetten. We zijn blij dat binnen het team zoveel extra kennis aanwezig is. Ons motto is en blijft dat wij alles in het belang van de klant stellen'.

Lerend werken
Aan wethouder Anne Brommersma is een document overhandigd waarin vastgelegd is hoe de werkwijze van het Sociaal Team zal zijn. Heleen Roep: ' We hebben er samen een half jaar aan gewerkt. Het staat nu op papier, maar we weten dat papieren werkelijkheid soms anders is dan de echte werkelijkheid. Daarom zullen we lerend gaan werken. Als zaken goed gaan klopt het papier met de werkelijkheid, als dat niet zo is zullen we de werkwijze zo snel mogelijk aanpassen. Wij zullen altijd streven naar het meest optimale voor de klant, dat was altijd al zo en zo zal het ook blijven'. Om het Sociaal Team zit ook een schil met onder andere wijkverpleegkundigen en de mensen van het Steunpunt Mantelzorg. 'Ik geloof in korte lijntjes en zie een enorme betrokkenheid en dat is goed'.

Melding of vraag
Alle inwoners van 18 jaar of ouder kunnen met al hun vragen terecht bij het Sociaal Team. Heleen Roep: 'Alle vragen kunnen gesteld worden, vaak kunnen wij mensen verder helpen maar als dat niet kan dan sturen we ze door naar mensen die ze wel kunnen helpen. Wij zijn dus het eerste aanspreekpunt voor inwoners van de gemeente De Bilt'. Voor meer informatie kan men op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar 030 727 15 57. Ook is het mogelijk de vraag te stellen via: mensopmaat@mensdebilt.nl. Natuurlijk is het ook mogelijk om binnen te lopen bij het Servicecentrum Maartensdijk, De Bilt of de Schutsmantel.

!