Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug overhandigt de cheque als ondersteuning van het Jeugdcultuurfonds. [foto Reyn Schuurman]
Migchel Dirksen, directievoorzitter Rabobank Utrechtse Heuvelrug overhandigt de cheque als ondersteuning van het Jeugdcultuurfonds. [foto Reyn Schuurman]

Feestelijke lancering Jeugdcultuurfonds

Politiek

De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid heeft om aan kunstbeoefening te doen zoals toneel, muziek of dans, ongeacht de financiële situatie van de ouders.

Het Jeugdcultuurfonds maakt mogelijk, dat kinderen lessen kunnen volgen of benodigdheden kunnen aanschaffen, zoals instrumenten, kostuums of schilderspullen. De mogelijkheid om gebruik te maken van het Jeugdcultuurfonds geldt voor kinderen van ouders met een inkomen tot 125% van het minimum inkomen.

Bijdrage
De gemeente ging hiervoor de samenwerking aan met het Jeugdcultuurfonds. Zaterdag 6 juni ondertekenden de heer Spigt van het Jeugdcultuurfonds en wethouder Van Hulst een samenwerkingsovereenkomst in Het Lichtruim in Bilthoven. De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds met een financiële bijdrage, die door de Rabobank Utrechtse Heuvelrug bij de ondertekening werd overhandigd. Voorafgaand aan de ondertekening voert Masquerade het toneelstuk Antigone op.

Ondersteuning minima
Het Rijk heeft gemeenten extra middelen aangeboden om een impuls te geven aan het gemeentelijk armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Om dat ten goede te laten komen aan de doelgroep is met belangenbehartigers geïnventariseerd waar deze gelden het beste aan besteed kunnen  worden. In december 2014 heeft het College besloten dat het Jeugdcultuurfonds één van de instellingen is die vanaf 2015 een bijdrage ontvangt.

De jaarlijkse subsidie die de gemeente aan het Jeugdcultuurfonds verstrekt bedraagt 5.500 euro. Daarnaast wordt eenmalig 2.500 euro beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen ieder jaar 15 kinderen ondersteund worden. 

!