De betrokken leden van de groep, samen met Jolanda van Hulst en burgemeester Arjen Gerritsen op de eerste acties uit het Gebiedsplan ‘Samen voor Hollandsche Rading’.
De betrokken leden van de groep, samen met Jolanda van Hulst en burgemeester Arjen Gerritsen op de eerste acties uit het Gebiedsplan ‘Samen voor Hollandsche Rading’.

Samen voor Hollandsche Rading

Algemeen

De inwoners van Hollandsche Rading en andere belangstellenden waren door de Voorbereidingsgroep Gebiedsplan 'Samen voor Hollandsche Rading' (bestaande uit dorpsbewoners) en de gemeente De Bilt uitgenodigd voor de Dorpsavond op vrijdag 5 juni.

door Henk van de Bunt

Tijdens deze Dorpsavond werd het glas geheven in aanwezigheid van wijkcontactambtenaar Lianne Oosterlee, dorpswethouder Jolanda van Hulst en burgemeester Arjen Gerritsen op de eerste acties uit het Gebiedsplan 'Samen voor Hollandsche Rading'.

Brede aanpak
Het is nog maar acht maanden geleden, op woensdag 29 oktober, dat zo'n 70 inwoners van Hollandsche Rading in het dorpshuis bij elkaar kwamen. Daar werd gezamenlijk met de gemeente de intentie uitgesproken tot ambities en concrete acties te komen voor deze kern van de gemeente en deze vast te leggen in een gebiedsplan. Wethouder Jolanda van Hulst: 'Toen vernam ik als kernwethouder van het dorp van inwoners, dat het goed wonen en leven is in Hollandsche Rading, maar dat er ook aandachtspunten zijn. De bewoners van het dorp weten als geen ander wat er speelt in hun leefomgeving. Zij hebben ideeën over wat er beter kan en hoe dat aangepakt kan worden. Wij gaven aan dat samen met hen te willen doen. Dat we dit zo breed aanpakten was voor zowel de gemeente als voor inwoners een nieuwe manier van werken'. Zo'n tien bewoners uit het dorp hebben zich geformeerd tot voorbereidingsgroep. De gemeente De Bilt heeft wel ervaring met gebiedsgericht werken, maar wilde met het gebiedsplan in Hollandsche Rading nieuwe inzichten op doen. Ook voor de gemeente was dit een leerproces'.

Papier
Een gebiedsplan moet geen 'papieren tijger' zijn, zo gaf iedereen aan. Dus geen abstract plan, dat na afronding vooral in de boekenkast blijft staan. Maar wél een plan dat vastlegt wat bewoners beschouwen als de kernwaarden van het dorp en aan welke concrete acties bewoners onderling en/of met de gemeente en andere partijen wil werken om te zorgen dat het goed leven blijft in Hollandsche Rading. Omdat daarmee een probleem wordt opgelost. Op basis van een eerste verkenning onder bewoners, gedaan tijdens een bijeenkomst in december 2014, is de voorbereidingsgroep met de eerste twaalf acties aan de slag gegaan.

Deze werden vrijdag 5 juni gepresenteerd en 'heel de Rading' werd bijgepraat. Onder het genot van een drankje, hapje, live muziek en iets leuks voor de kinderen werden deze acties gepresenteerd. Ook was deze Dorpsavond een mooie gelegenheid om elkaar te zien, de zomer in te luiden en te verkennen welke volgende acties er opgezet kunnen worden. 

!