Wethouder Andre Landwehr overhandigde 13 februari 25 afvalgrijpers aan Kindergemeenschap De werkplaats. [foto Reyn Schuurman]
Wethouder Andre Landwehr overhandigde 13 februari 25 afvalgrijpers aan Kindergemeenschap De werkplaats. [foto Reyn Schuurman]

Afvalgrijpers voor De Werkplaats

Human Interest

door Henk van de Bunt

Minder afval langs de routes tussen de Werkplaats en het Nieuwe Lyceum en de Plus in Bilthoven; daarover staan afspraken in het convenant Snoeproute dat al in oktober 2012 werd ondertekend en dat nog steeds van kracht is.

De bewoners van dit gedeelte van De Leijen klaagden toentertijd over de bergen afval die de scholieren produceerden Officieel mochten leerlingen alleen de Kees Boekelaan gebruiken om naar de Plus en terug te gaan, maar in de praktijk reden veel leerlingen toch door de wijk. Leerlingen van de derde klassen VMBO en Havo van De Werkplaats hielden al een opschoonactie deel uitmakend van het project 'Snoeproute' dat jaarlijks wordt herhaald in de onderbouwklassen. November, januari en mei zijn de 'Keep Clean'-maanden, gevolgd door de 'Pas Op'-maand maart.

Wijkraad

Ook de Wijkraad de Leijen kent het fenomeen: 'We hebben hier in de wijk een zogenoemde snoeproute. Deze route, het Kees Boekelaantje, noemen we zo, omdat er dagelijks honderden scholieren over deze route vanuit Utrecht fietsen. Een route die naar de Werkplaats en het Nieuwe Lyceum voert. Een route die langs de Plus supermarkt loopt. Een supermarkt, die door veel leerlingen wordt aangedaan om er het nodige te kopen en vervolgens te verorberen. De achtergelaten schillen en dozen troffen we helaas iets te vaak langs deze route aan. Vandaar de naam, snoeproute.

Opsieren

De snoeproute is dus de loop- en fietsroute van de scholen De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum naar de Plus (supermarkt). Langs de Snoeproute werden in 2013 nieuwe prullenbakken geplaatst mogelijk gemaakt door verschillende partners: De Werkplaats, Het Nieuwe Lyceum, wijkraad De Leijen, supermarkt Plus, BIGA en de gemeente sponsorden.

Contacten

De contacten tussen de bewoners in de Leijen en de leerlingen verbeterden. In 2016 kon worden meegegeten bij 'onbekende bekenden'. Gastgezinnen nodigden mensen uit de straat of uit de buurt uit om, bij een hapje en een drankje elkaar eens beter te leren kennen. Ook organisaties konden buurtgenoten met elkaar in contact brengen. Zo bood De Werkplaats de mensen die aan de zogenaamde 'snoeproute' wonen een high tea aan, geserveerd door de leerlingen. De school wilde op die manier iets terugdoen voor de overlast die de jonge snoepkopers soms geven (denk aan afval en drukte). Met dit gebaar zorgde de school voor een leuke middag waarbij buurtbewoners met elkaar aan tafel zaten en nader kennis met elkaar konden maken.

Afvalgrijpers

Bij vervolgoverleg tussen de gemeente, de school en de Wijkraad werd de wens geuit om bij de verdere uitvoering van het afvalprogramma van de school te kunnen beschikken over afvalgrijpers. Wethouder Andre Landwehr overhandigde daartoe op 13 februari 25 afvalgrijpers aan Kindergemeenschap De werkplaats

Applaus in 2013 van toenmalig wethouder Bert Kamminga voor HNL-leerlingen, nadat zij gezamenlijk één van de nieuwe prullenbakken hebben onthuld.
!