Wijziging afspraakmomenten voor balies burgerzaken

Zakelijk

De momenten waarop afspraken kunnen worden gemaakt bij de balies van de gemeente De Bilt veranderen per 1 maart 2020. Het gaat hierbij om afspraken voor bijv. de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of een Verklaring Omtrent het Gedrag. De wijziging is een door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsmaatregel. De aanpassing heeft alleen betrekking op afspraakmomenten bij de balies van burgerzaken.

De openingstijden van het gemeentehuis zelf en van de gemeentewerf (Milieustraat) blijven ongewijzigd. Uiteraard kunnen ook veel producten online blijven worden aangevraagd, zoals uittreksels en het doorgeven van adreswijzigingen Ook bij een spoedverzoek verandert er niets.

Nieuwe tijden

Er is rekening gehouden met de drukstbezochte dagdelen, zoals de dinsdagavond en de woensdagmiddag. Ook is ervoor gekozen tenminste 1 dagdeel per werkdag open te blijven waardoor er nog steeds op alle doordeweekse dagen een afspraak kan worden gemaakt.

De momenten waarop afspraken kunnen worden gemaakt bij de balies van burgerzaken zijn per 1 maart 2020:

Maandag

08.30 – 12.30u

Dinsdag

14.00 – 19.00u

Woensdag

14.00 – 17.00u

Donderdag

08.30 – 12.30u

Vrijdag

08.30 – 12.30u

!