Logo vierklank.nl
Foto:

Raad stemt in met voorstel CDA om WVT te steunen

- editorial -

Eind vorig jaar zijn er forse bezuinigingen gevallen. Maar alleen de welzijnsorganisatie WVT is met een bezuiniging van 25 duizend euro hard getroffen door de tekorten in het sociaal domein. De vereniging die bijna 100 jaar bestaat delft het onderspit nu er tekorten zijn in het sociaal domein dat sinds 5 jaar een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 

Tijdens de ledenvergadering van de vereniging worden nog steeds mooie ideeën geuit voor de toekomst. Er zijn nog volop ambities. Ook doet de WVT veel voor het sociaal domein waar de gemeente voordeel van heeft. Maar zonder het financiële vet op de botten kunnen de ambities niet worden gerealiseerd. Het CDA is van mening dat het gunstige meerjarenperspectief van de gemeente een andere kijk geeft op de bezuiniging op samenlevingsopbouw. De gemeente heeft onevenredig veel gevraagd van de WVT. CDA raadslid Margriet van de Vooren: “Het raakt mij om de passie en het doorzettingsvermogen van de leden te horen, deze vereniging wil vooruit! De WVT is een belangrijke organisatie voor de Biltse samenleving en betekent veel voor onze inwoners. En in de ontwikkelingen in het sociaal domein hebben we juist de WVT nodig, daarvoor zijn financiële middelen nodig.” Daarom heeft het CDA tijdens de raadsvergadering van 2 juli een voorstel ingediend. Daarin wordt het college gevraagd om in te zetten op een sterke samenleving en de WVT in haar ambities te ondersteunen. Daarnaast is het voorstel om de bezuiniging van 25 duizend euro ongedaan te maken. Alleen de VVD, D66 en Beter de Bilt stemden tegen het voorstel. Margriet van de Vooren die zich bekommert om de WVT: “We zijn blij dat een meerderheid van de Raad de WVT steunt en daarmee de bezuiniging is ingetrokken.” (Margriet van de Vooren)

Meer berichten