Logo vierklank.nl
Veel licht in de centrale ruimte.
Veel licht in de centrale ruimte. (Foto: )

Overdracht IKC De Regenboog

Vrijdag 10 juli vond de officiële sleuteloverdracht plaats door wethouder Madeleine Bakker-Smit aan Martin van Veelen van Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs. Na diverse tegenslagen is Gemeente De Bilt weer een mooie basisschool rijker die optimaal voldoet aan alle moderne eisen van deze tijd.

door Walter Eijndhoven

Een jaar nadat officieel toestemming werd gegeven voor de bouw van IKC De Regenboog, was het dan zover. De sleutel werd overgedragen aan Stichting Delta. ‘Het is een mooie school geworden, die echt voldoet aan alle eisen van deze tijd’, vertelt Bakker-Smit. ‘Een jaar geleden werd ‘Ja’ gezegd voor de bouw van dit pand. Een school waar ook Kinderopvang De Bilt gebruik van maakt’. Martin van Veelen, directeur van Stichting Delta is trots op het nieuwe schoolgebouw. ‘Reeds zeven jaar zijn wij al bezig om dit project te realiseren. Uiteindelijk zijn wij hierin geslaagd’.

Licht
Ook Douwe Bilder, de schoolleider van De Regenboog is zeer tevreden over zijn school. ‘Het gebouw is heel licht en ruim en voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid’. De school beschikt over grote, lichte ruimten, waaronder het leerplein en de tribune in het centrale deel van de school. Alle lokalen beschikken over de mooiste kasten en modernste apparatuur. Ook aan lichaamsbeweging is gedacht. In de gymzaal bevindt zich de mooiste apparatuur. Werkelijk aan alles is gedacht om het ook de gymleraar zo gemakkelijk mogelijk te maken. En, hij wordt niet gek van de herrie van sportende en schreeuwende kids. De vloeren en de muren zijn gedempt, zodat geluid nauwelijks overheerst. Ook CSV Fraternitas De Bilt gaat hier in de toekomst haar turn- en gymnastieklessen geven. Zo maken diverse partijen gebruik van de school. Volgens de architect is het pand nog niet geheel energieneutraal, ondanks de warmtepompen en de meer dan honderd zonnepanelen die op het dak liggen. Maar de school heeft alles in zich om in de toekomst volledig energieneutraal te worden.

Zorgvuldig
Voor de officiële overdracht een feit was, ging heel wat aan vooraf. Een langdurig traject met vele hobbels werd ingezet, voordat Bakker-Smit op woensdag 22 maart 2017 eindelijk de overeenkomst tekende die de nieuwbouw van De Regenboog aan de Aeolusweg in De Bilt. Na de ondertekening in 2017 volgde een lange periode van zorgvuldige voorbereiding voor de start van de bouw. De gemeente stond echter op de rem.

Begin mei 2018 maakte gemeente De Bilt bekend dat de eerder gestarte aanbestedingsprocedure van geen van de vijf geselecteerde gegadigden een inschrijving heeft opgeleverd en dat het college aansluitend een ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ is gestart, op basis van het ‘Aanbestedingsreglement Werken 2016’. Ook deze onderhandelingsprocedure leidde niet tot het gewenste resultaat. De gemeente besloot een marktconsultatie te organiseren, alvorens een aanbestedingsprocedure te starten. Deze marktconsultatie moest meer duidelijkheid geven over de in de markt te zetten opdracht en over de consequenties voor de planning, de bouwkosten en het daarmee samenhangende budget.

Krediet
In de vergadering van 29 november 2018 besloot de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Integraal Kindcentrum De Regenboog.

Aansluitend is het nodige gebeurd om de start van de bouw daadwerkelijk te doen plaatsvinden. Vorig jaar werd het oude pand uiteindelijk gesloopt, maar voor dit zou plaatsvinden, werd nog op vrijdag 30 april 2019 een tijdcapsule in veiligheid gebracht. Tijdens de verbouwing in 1998 verwerkten toenmalige leerlingen en personeel een tijdcapsule in de muur van het pand. In de capsule zaten een brief en diverse foto’s en tekeningen van kinderen die op dat moment op school zaten. En een enveloppe met vier gulden en 22 cent, verdeeld in guldens, kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen. Later dat jaar werd een nieuwe tijdcapsule onder het pand geplaatst. Voor een toekomstige generatie,

‘In de week van maandag 13 juli verhuist De Regenboog van Het Lichtruim in Bilthoven naar haar nieuwe pand in De Bilt’, vertelt Bakker-Smit. ‘De Berg en Bosch school verhuist naar Het Lichtruim. Zo wisselen zij elkaar mooi af’

Meer berichten