Logo vierklank.nl
Foto:

Markant

Moeraseik, markante boom aan de waterkant. Tussen de wortels leven zoetwatermosselen. De kruin combineert rustpunt en uitkijkpost in de hoogste takken voor vogels als aalscholver, kraai, buizerd en spreeuw. In het najaar prachtig gekleurd. Helaas ging deze boom dood. Ontworteld aan de tijd. 

In de polder staat nu een markante dode boom. Als monument van de natuur. Nog maar een schaduw van wat 'ie ooit was, maar ook in deze vorm bezocht door velerlei vogels. Tegelijkertijd verteren schimmels het dode hout. Insecten als mieren, kevers en wilde bijen verorberen de houtvezels. Aan de voet van de boom ontkiemt een rozenstruikje. Die kale, dode boom vormt zodoende een basis voor nieuw leven. Een ander soort leven met andere waarden.

(Karien Scholten)

In haiku:

Kale, dode boom

Markering in de polder

Woonplaats voor velen

Meer berichten