Onno Terlouw met een zojuist in de schemering gevangen Blankvoorn.
Onno Terlouw met een zojuist in de schemering gevangen Blankvoorn.

Ongekende groei sportvisserij

Sport

Terwijl het land vanwege corona in een lockdown verkeerde, maakte de sportvisserij een ongekende groei door. Een groei, die tot op de dag van vandaag nog steeds doorgaat. Zowel landelijk als plaatselijk is de groei groot. 

Onno Terlouw is hoofd communicatie van het in Bilthoven gevestigde landelijk bureau van Sportvisserij Nederland: ‘Het is bepaald niet zo, dat de stijging van het aantal sportvissers plotseling uit de lucht is komen vallen. Al jaren zien wij een jaarlijkse stijging van het aantal leden met 1 tot 3%. De oorzaak hiervan is, dat sportvissen een sport is die goed past in de huidige trend van sportbeleving. Zo kun je deze sport altijd uitoefenen op een tijd die jou het beste uitkomt, je kunt het in je eentje of samen doen en bovendien kun je het zo kort of lang maken als waar je zelf zin in hebt. Bijkomende pluspunten zijn ook nog dat je het doorgaans in je directe woonomgeving kunt beoefenen: we zijn nu eenmaal een waterrijk land. Ook kun je het net zo duur of goedkoop maken als je zelf wilt. En: de meeste Nederlanders hebben weleens op enig moment in hun leven een hengeltje uitgegooid’. 

Corona
En toen ineens diende zich dit voorjaar de Coronacrisis zich aan. Onno: ‘Mensen moesten plotseling massaal thuisblijven. Teamsport kon niet meer worden beoefend. Samenkomsten waren verboden. Iedereen moest 1,5 meter van elkaar blijven. Het voorjaar diende zich aan en veel mensen wilden toch weleens naar buiten. Plotseling waren veel mogelijkheden om een sport buiten de deur te kunnen beoefenen verdwenen. Wat valt er dan mooier te doen dan eens een hengeltje uit te gooien? Massaal werd dat ook gedaan. Het vissen werd door velen opgepakt. Het voorjaar is de tijd waar in de sportvisserij de meeste leden toestromen. Dit voorjaar was ongekend en zijn we maar liefst met 50.000 leden gegroeid. Een groei van ruim 10%. Deze groei zal nog verder toenemen. De meeste aanwas vindt namelijk plaats in de maanden mei, juni, juli en augustus. Er zijn thans zo’n 550.000 mensen met een visvergunning. Door de Coronacrisis zijn veel mensen (weer) aan het vissen zijn geslagen’.

Jeugd
‘Waar we vooral ontzettend blij mee zijn is dat zoveel jeugdleden zich hebben aangemeld. Doordat de scholen gesloten waren, liep ook de schooljeugd wat met de ziel onder de arm. Velen van hen zijn gaan vissen. Doordat betaalde visvergunningen pas verplicht zijn vanaf 14 jaar, kan een groot deel van de jeugd met een gratis vergunning vissen. We zien een verdubbeling van jeugd, die is gaan vissen. Vissen is een sport van alle leeftijden. Uit onderzoek door Kantar (voorheen Nipo) blijkt maar liefst 1 miljoen Nederlanders vorig jaar tenminste 1 keer te hebben gevist. Hierbij zijn ook zeevissers gerekend en ook mensen die als gast een keer samen met een ander zijn gaan vissen. Een groot aantal mensen vindt kennelijk de rust om te gaan vissen’.

De Bilt
Ton Sluijters is voorzitter van de Hengelsportvereniging (HSV) De Bilt. Hij zegt dat er ook bij de HSV De Bilt sprake is van een behoorlijke ledenaanwas. Zo heeft de vereniging naast de aanwas aan volwassenen dit jaar er tot nu al 15 jeugdleden bij gekregen: ‘Als één ding duidelijk is, is dat sportvissen voor jong en oud een enorme uitlaatklep is gebleken om deze coronatijd door te komen. De jeugd tot 14 jaar kan via de site van HSV De Bilt een gratis jeugdvergunning downloaden en krijgt daarbij ook nog eens 5 maal per jaar het jeugdtijdschrift van de landelijke organisatie van Sportvisserij Nederland. Dat wijst ze mede de weg om te groeien in deze sport. Om te kunnen vissen is er schriftelijke toestemming vooraf nodig van de visrechthebbende. Vaak is dat een gemeente, een waterschap of een particulier. Iedereen boven de 14 jaar die wil vissen heeft een VIS-pas nodig. Hiermee kan in alle wateren in Nederland, waar hengelsportverenigingen het visrecht hebben, worden gevist. Alle informatie staat op www.sportvisserijnederland.nl”.

Knelpunt
Ton Sluijters: ‘Waar we in de gemeente De Bilt mee zitten is dat we een tekort aan viswater hebben. Ik moet helaas zeggen dat de medewerking voor het afgeven van visrechten van de kant van de gemeente De Bilt niet goed loopt. Door de toename van leden hebben we ook een toenemende behoefte aan water waar gevist mag worden. Tot nu toe vissen we vooral in de plassen achter Tuincentrum Overvecht en de vaart tussen Groenekan en Westbroek; wateren die vallen onder het waterschap. De gemeente De Bilt verleent helaas geen visrechten in haar wateren. Een reden hiervoor is ons nooit gegeven. We zijn nu druk bezig om visrechten te verkrijgen in de wetering achter de sportvelden in Maartensdijk bij de A27. Deze uitbreiding van mogelijkheden om te vissen is van groot belang voor met name onze jeugdleden in Maartensdijk. Nog dagelijks neemt ons ledenbestand toe. Veel mensen werken nog steeds thuis en de verwachting is dat de scholen eigenlijk pas in september weer serieus van start zullen gaan’. 

[door Rob Klaassen]

De wetering achter de sportvelden langs de A27 in Maartensdijk. Hengelsportvereniging De Bilt is druk doende hierop visrecht te verkrijgen.
Ook meer jeugd vindt de weg naar de hengelsport.