Logo vierklank.nl
Foto:

Vragenhalfuur uit de raad van 28 mei

door Guus Geebel

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) vraagt aandacht voor de hondenoverlast op landgoederen en in natuurgebieden. Hij vraagt of het college bereid is daar wat extra’s tegen te doen, liefst met de partners in de natuurorganisaties. Het is burgemeester Potters bekend dat honden overlast bezorgen in het buitengebied. Hij zal via de politie contact opnemen met de boswachters die bevoegd zijn daartegen op te treden. Er is geen capaciteit om daar ook de boa’s bij in te zetten. 

Bosbranden
De burgemeester geeft op verdere vragen van Schlamilch aan welke maatregelen genomen zijn naar aanleiding van recente bosbranden in Bilthoven. ‘Het baart ons zorgen. Vanuit de brandweer schalen we altijd groot op met de korpsen om ons heen. Daarnaast zijn we bezig met luchtsurveillance om bosbranden te signaleren.’

Trafo
Wethouder André Landwehr antwoordt op vragen van Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) over het transformatorhuisje in de Vinkenlaan. ‘Het oude bestaande trafohuisje achter Donelli blijft in bedrijf. Voor de benodigde stroomvoorziening in het centrum zijn in 2018 uitbreidingswerkzaamheden aan deze trafo uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van het appartementencomplex is in overleg met de ontwikkelaar de bestaande trafo in bedrijf

gehouden en uitgebreid ten behoeve van de stroomvoorziening. Daarmee was op dat moment de stroomvoorziening in het centrum voldoende.’

MSD
Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) stelt mede namens SP en Bilts Belang vragen over Intervet MSD in de Ambachtstraat De Bilt. Het bedrijf produceert kippenvaccins. ‘Er ligt van hen een aanvraag tot Omgevingsvergunning voor bij de provincie om hun activiteiten in de Ambachtstraat verder uit te breiden. Het college heeft hiertoe een positieve grondhouding aangenomen. Dit strookt echter niet met de structuur- en woonvisie die we als raad hebben vastgesteld waarin uitdrukkelijk is aangegeven dat we hier meer woningen en kleinschalige bedrijvigheid willen realiseren. Ook niet met het vigerende bestemmingsplan van 2008.’ Wethouder Landwehr noemt het een complex dossier en vindt dat er meer achtergrondinformatie nodig is. Hij stelt voor hierover een technische avond te houden om alle ins en outs met elkaar door te nemen om tot een weloverwogen beslissing te komen die pas in oktober genomen moet worden. Over dit onderwerp volgt nog een motie.

Terrassen
Vragen van Werner de Groot (CDA) over tijdelijke ontheffing uitbreiding terrassen en corona worden beantwoord door wethouder Madeleine Bakker. ‘Naar aanleiding van de mogelijkheid voor tijdelijke terrasuitbreiding heeft een tiental ondernemers zich gemeld. Daarmee wordt overlegd over de mogelijkheden en voorwaarden. Het is maatwerk en wordt vanuit een positieve grondhouding bekeken. We wijken van 1 juni tot 1 november af van de regelgeving en maken versoepeling mogelijk. Met de noodverordening in de hand wordt op individueel niveau gekeken welke ruimte wettelijk geboden kan worden aan onze horecaondernemers.’

Corona
Michiel van Weele (D66) stelt vragen over de actuele stand van zaken met betrekking tot corona in De Bilt. Burgemeester Sjoerd Potters informeert de raad regelmatig met voortgangsberichten waarvan er nu 16 verstuurd zijn. ‘Daarin staat ook regelmatig het aantal besmettingen. Daar zijn er in De Bilt best veel van. Dat heeft enerzijds te maken met de oudere populatie en anderzijds een groot aantal verpleeghuizen. Als er zaken zijn die De Bilt aangaan en waar de raad een rol in heeft, worden de raadsleden zeker geïnformeerd.’

Meer berichten