Logo vierklank.nl
Het lelijke eendje van de Vinkenlaan.
Het lelijke eendje van de Vinkenlaan. (Foto: )

Trafohuisje Vinkenlaan leidt tot heftige discussies

door Guus Geebel

Uiteindelijk werden op donderdag 28 mei drie moties over de plaatsing van het trafohuisje op de Vinkenlaan in stemming gebracht. Een aangekondigde motie van Werner de Groot (CDA) werd na een toelichting van wethouder André Landwehr niet ingediend. Geen van de moties werd aangenomen.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) geeft in een motie aan waarom het transformatorhuisje weg moet. ‘Forza schreef tien dagen geleden een brandbrief aan het college met het verzoek te stoppen met bouwen zodat de kosten niet verder oplopen. Hij wil de raad laten beslissen over de locatie. ‘Dit transformatorhuisje staat model voor de arrogantie van dit college.’ De motie draagt het college op alle werkzaamheden op te schorten tot bewoners en raad alle alternatieven hebben kunnen overwegen. De motie wordt na hoofdelijke stemming verworpen. Een tweede motie van Forza, die vraagt alle werkzaamheden op te schorten en te kiezen voor een inpandige oplossing en als dat niet mogelijk blijkt te kiezen voor het Vinkenplein, wordt eveneens verworpen. Een motie ingediend door Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) waarbij gevraagd wordt om in overleg te treden met de eigenaar en Stedin over opvolging van het inpandig opnemen van het nieuwe transformatorhuis en daarbij belanghebbenden te betrekken, wordt ook verworpen.

Lelijk ding
Gija Schoor (PvdA) wil geen € 40.000 voor verplaatsing uitgeven. De SGP wil weten waarom niet is vastgehouden aan het beeldkwaliteitsplan waarbij deze zaken inpandig zouden worden verwerkt en de SP constateert dat op er elektriciteitsgebied veel veranderd is. Wethouder Landwehr zegt dat het om iets gaat dat al sinds 2009 loopt. ‘We zitten nu in een eindfase wat altijd het moeilijkst is. We beginnen in juni met de uitvoering en op het inrichtingsplan is het huisje weggeplaatst in het groen op een veilige plek. Vanaf 2013 zijn er gesprekken gevoerd met Stedin en in 2019 werden we voor een voldongen feit geplaatst toen Stedin stelde dat er vanwege de energietransitie een andere vorm van energie moet komen. We kunnen niet ontkennen dat er een lelijk ding is neergezet. Hij wil wel een oplossing vinden. Bij verplaatsing komen er meer kosten bij.’

Vergunningvrij
‘Er wordt iedere keer weer op de communicatieparagraaf gewezen, maar de gemeente heeft op 6 maart alle bewoners van het Vinkenplein huis aan huis per brief geïnformeerd over de herinrichting van het gebied rond het Vinkenplein. Daarin zijn de werkzaamheden rond het transformatiehuisje opgenomen en de reden waarom er een nieuw trafohuisje moest worden geplaatst. Het is een nutsvoorziening vergunningvrij en Stedin bepaalt waar dit moet komen aan de hand van technische eisen’, aldus de wetouder. Hij doet een beroep op iedereen om dit tot een eind te brengen. De bouw van een nieuw trafohuisje speelde pas eind vorig jaar. De gemeente heeft geen enkele rol bij het bepalen van de noodzaak, want kan dat niet beoordelen. De gemeente is wel wettelijk verplicht medewerking te verlenen.’

Meer berichten