Logo vierklank.nl
Het gewraakte trafohuisje is toch geplaatst.
Het gewraakte trafohuisje is toch geplaatst. (Foto: )

Trafo toch geplaatst

Woensdag 13 mei is het transformatorgebouw, dicht nabij de hoek Julianalaan en Vinkenlaan dus toch geplaatst. Aanwonenden, winkeliers en passanten zijn teleurgesteld, verbaasd en verbouwereerd, dat - zonder overleg en beantwoording van bezwaarschriften - hiertoe is overgegaan.

Begin april 2020 werd er schriftelijk gecommuniceerd als antwoord op een brief van december 2019 waarin gevraagd werd akkoord te gaan met de herinrichting van openbaar gebied conform tekeningen voor winkels aan de Vinkelaan. In die reactie werd ernstig bezwaar gemaakt tegen de realisatie van het trafogebouw, omdat daarmee het zicht op de etalages vanaf de Julianalaan wordt aangetast en ook de potentiele bezoekers komend vanuit de Kwinkelier geen ongestoord zicht meer hebben op de uitnodigende winkels aan overzijde van de Vinkelaan.

Onmiddellijk
In april werd al aangegeven: ‘De ernst van ons bezwaar tegen dit bouwinitiatief is zo breed gedragen door de aangelegen ondernemers en bewoners aldaar, dat met onmiddellijke ingang de voorbereiding en de start van het grondwerk dient te worden stopgezet en wij niet zullen aarzelen de eventuele start van de bouw plat te leggen d.m.v. gerechtelijk ingrijpen. Uw vriendelijke toezegging om het nieuwe trafo-gebouw t.z.t. in te pakken in de groenvoorziening schiet aan ons bezwaar volledig voorbij, want wij willen onze gevel absoluut niet verbergen in camouflage groen’. 

Nieuw bezwaar
In een brief van 12 mei hadden de ondernemers en bewoners er nog eens op aangedrongen: ‘Wij maken ernstig bezwaar tegen de realisatie van dit trafo gebouw, omdat daarmee het zicht op de etalages vanaf de Julianalaan wordt aangetast, de doorgang van potentiele bezoekers wordt beperkt door het trafohuis te plaatsen op het smalste punt van de Vinkenlaan en het pal voor de ingang van een bovenwoning komt. Nu er een extra trafo nodig is voor het appartementengebouw aan het Vinkenplein is er niet gekozen om dit te integreren in het nieuwe gebouw of dit te plaatsen in het groen nabij het Vinkenplein, ondanks de voorkeur van Stedin. Dat de gemeente kostenbewust de Vinkenlaanlocatie ambieert, doet niets af aan het door ons geformuleerde bezwaren en geeft de gemeente geen onbeperkte rechten om nutsvoorzieningen overal te mogen plaatsen zonder overleg of inspraak. De ernst van ons bezwaar tegen dit bouwinitiatief is zo breed gedragen door de aangelegen ondernemers aldaar, dat met onmiddellijke ingang de voorbereiding en de start van het grondwerk dient te worden stopgezet en wij niet zullen aarzelen de eventuele start van de bouw te stoppen d.m.v. gerechtelijk ingrijpen’. 

Wapen
Elke brief van de zijde van ondernemers en aanwonenden eindigt met ‘Altijd bereid constructief mee op te denken’ en geeft ook oplossingsrichtingen aan. Het niet in overleg willen treden en het uitvoeren van de eenzijdig bedachte plannen door de gemeente maakt dat ondernemers en aanwonenden wellicht alsnog het wapen van gerechtelijke stappen zullen gaan inzetten.

door Henk van de Bunt

Meer berichten