Logo vierklank.nl
Klaas van Egmond geeft uitleg bij een dia met daarop oud-minister Sicco Mansholt, pleitbezorger voor het belang van de boeren
Klaas van Egmond geeft uitleg bij een dia met daarop oud-minister Sicco Mansholt, pleitbezorger voor het belang van de boeren (Foto: )

Klaas van Egmond te gast in Huize Gaudeamus

Donderdag 22 februari was Klaas van Egmond gastspreker op de Huisvriendenavond van Huize Gaudeamus. Hij hield een bevlogen verhaal met als titel ‘Grenzen aan de groei’.

Biltenaar van Egmond is oud-kroonlid van de SER, voormalig directeur van het RIVM en van het Planbureau voor de Leefomgeving, adviseur van de Triodosbank en medeoprichter van het Sustaineble Finance Lab. In die hoedanigheden is hij internationaal een begrip op gebied van milieu en duurzaamheid. Juist deze thema’s staan nu volop in de belangstelling.

Vocaal
De avond begon met een muzikaal intro door Maya Fridman; al meermalen te gast in dit huis en inmiddels een internationaal gewaardeerd musicus. Zij speelde op de cello hedendaagse traditionals en maakte grote indruk, mede door de vocale partij die zij zelf vertolkte.

Club van Rome
Klaas van Egmond nam zijn toehoorders mee in een betoog over de nijpende situatie waarin de wereld zich bevindt op gebied van milieu en de uitdagingen waar men voor staat. Hij ging daarbij terug naar de tijd van de Club van Rome, opgericht in 1968. Ook toen was er bezorgdheid over het milieu, de sterke bevolkingsgroei en uitputting van energiebronnen. Later speelde ook nog het probleem van de zure regen: ‘En nu zien we de stijging van de temperatuur en daarmee de stijging van de zeespiegel’. Zijn stelling is dat de grootste uitdaging is eerst een gedragsverandering te bewerkstelligen en dan pas een verandering op technisch gebied. Van Egmond: ‘Veel mensen halen hun identiteit uit de bezittingen die ze hebben. Vooral een mooie auto is daar een voorbeeld van’.

Samenwerking
Hij pleitte bovendien voor het nastreven van een circulaire economie. Volgens hem is het huidige klimaatakkoord te veel gestoeld op economische belangen. De financiële sector is teveel gericht op korte termijn doelen. Hij pleitte daarom op het beprijzen van de CO2 uitstoot van o.a. vliegen, autorijden en voedsel, onder het motto ‘niet alles is te koop’. Om de bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden te remmen is o.a. onderwijs van belang en daarbij vooral de positie van de vrouw. Bovendien is het belangrijk de financiële publiek/private verhouding te herstellen. En dat alles kan alleen door een Europese samenwerking. Tot slot hield hij een pleidooi voor het belang van kunst en cultuur in de samenleving en sloot hij af met een passage uit de opera Die Zauberflöte van Mozart; dit werk stamt uit de tijd van de Verlichting en daarin stonden begrippen als geluk, waarheid en waardering van de natuur centraal.  (Frans Poot)

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>