Logo vierklank.nl
Vier bewoners van het park bij vier van de veel meer bedreigde bomen.
Vier bewoners van het park bij vier van de veel meer bedreigde bomen.

Voorlopig geen kap op De Ridderhof

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 11 december het verzoek om voorlopige voorziening toe gewezen die was aangevraagd door 8 bezwaar makende huisjeseigenaren van bungalowpark De Ridderhof in Lage Vuursche/Bilthoven. Er mag voorlopig op de Ridderhof niet gekapt worden.

door Henk van de Bunt

Alle verzoekers hebben een vakantiehuisje op recreatiepark Résidence de Ridderhof, Koudelaan 25-27 in Bilthoven. De zgn. derde partij is eigenaar van de grond van dit recreatiepark en die wil het recreatiepark her-ontwikkelen. Van de bijna 100 huisjes zijn er nog 16 bewoond; er staan nog tal van - inmiddels niet meer bewoonde - opstallen, die nog uitstekend bewoonbaar zijn.

Dieren
Met het verzoek willen de eigenarenvoorkomen dat er bomen gekapt gaan worden, omdat de gevolgen van de kap voor de beschermde diersoorten groot zijn. Bovendien betwijfelen verzoekers of de ontheffing wel geldig is voor het kappen van bomen ten behoeve van dunning en achterstallig onderhoud van het park, omdat de ontheffing is aangevraagd voor de herinrichting van het park. Het verzoek voor een Voorlopige Voorziening is bedoeld om te verhinderen dat Topparken 32% van de bomen op het park gaat kappen.

Herstructurering
Kim Landstra (Bilthoven) heeft een huisje op de Ridderhof: 'De kap is de bedoelde eerste fase van de herstructurering van ons authentieke bungalowpark de Ridderhof in Lage Vuursche, naar een luxe - door Jan des Bouvrie ontworpen - park met hotel/restaurant en bungalows van 100 m2 voor 'senioren met een zorgvraag die willen recreëren'. Topparken noemt dit laatste een project van 'groot openbaar belang' waarvoor de leefomgeving van beschermde dieren zou morgen worden verstoord. De truc die wel meer projectontwikkelaars toepassen is kappen onder het mom van achterstallig onderhoud. Na 10 jaar eerst ons mooie park te hebben laten verloederen en er geen enkele vorm van onderhoud te plegen vinden wij het ongeloofwaardig, dat het nu ineens wél om onderhoud zou gaan en wilden wij Topparken - die bezig is een groener imago op te bouwen - wederom oproepen te wachten met de bomenkap tot de bestemmingsplanwijziging afgerond is en tot duidelijk is wat het uiteindelijke inrichtingsplan überhaupt wordt. Vooral ook omdat de voorbarige kap ongetwijfeld ook bedoeld is om de laatste huisjeseigenaren van het park te krijgen. Van een van overheidswege opgelegde her-plant-plicht na de rigoureuze kap is daarbij geen sprake, terwijl er nog zoveel onduidelijk is over de toekomst van het park'.

Meer berichten