Logo vierklank.nl
Ruben, Maraï en Fleur in gesprek met Mirjam Remie tijdens het NRCLive Congres.
Ruben, Maraï en Fleur in gesprek met Mirjam Remie tijdens het NRCLive Congres.

Leerlingen HNL en Aeres Mavo naar NRCLive Congres

Twee leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL) en één leerling van Aeres Mavo uit Bilthoven kregen dinsdag 12 november de kans hun zegje te doen tijdens het NRCLive Congres over Onderwijs in Utrecht. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, waaronder toetsdruk, onderwijsvernieuwingen en de inzet van technologie in het klaslokaal.

door Walter Eijndhoven

De wereld verandert steeds sneller en (toekomstige) werknemers moeten hun leven lang blijven leren, van workshops en korte trainingen tot cursussen en hbo- en universitaire studies aan toe. De 'Toekomst van Onderwijs', het thema van dit jaar, richt zich daarom op technologische onderwijsvernieuwing én het ondenkbare denkbaar maken.

NRC
Om meer te weten te komen over beleving van leerlingen op het gebied van diverse onderwijsvernieuwingen en toetsdruk, interviewde Mirjam Remie, onderwijsredacteur bij NRC, drie leerlingen uit Bilthoven. Hoe staan zij tegenover onderwijsvernieuwing? En hoe maak je de lessen leuker? Onvoorbereid gingen alle drie leerlingen het gesprek aan met Remie. Vanuit de zaal luisterden zo'n 350 docenten (van vmbo tot universiteit) en andere beleidsmakers mee naar de ideeën van Ruben (6vwo), Maraï (5havo) en Fleur (4mavo).

Samenwerken
'Ingrid Sickler (docente Spaans) vroeg aan mij of ik, samen met Maraï, onze school wil vertegenwoordigen', vertelt Ruben. 'Ik zit nu in de examenklas van het vwo en heb wel wat ideeën over onderwijs in de toekomst. Vaak zijn lessen op school saai. Wissel een les eens af, schakel eens over in Engels, al is het maar één minuut. Dat houdt leerlingen veel meer bij de les. Of stel een nieuwsquiz in bij Nederlands of een ander vak. Als leerling ben je dan meer geneigd het nieuws om je heen bij te houden. En er meer over te lezen'. Maraï is het helemaal eens met Ruben. 'Leerlingen van nu hebben veel meer nodig dan alleen maar luisteren naar een docent of een oefening doen', legt zij uit. 'Laat leerlingen zelfstandig de leerstof uitzoeken en laat hen meer samenwerken'.

Digitaal
Ook op het gebied van gebruik van laptops valt nog veel te verbeteren binnen het onderwijs. Fleur: 'Het is goed dat scholen met hun tijd meegaan. Bij ons op school krijgt iedere leerling een chromebook. Veel van mijn klasgenoten (mavo4) zijn gewend uit boeken te leren en de leerstof niet digitaal aangereikt te krijgen. Volgens mij is voor de hogere klassen binnen het onderwijs een mix veel beter. Dus boeken en chromebook. En begin in de brugklas direct met digitaal onderwijs. Ruben en Maraï zijn het helemaal eens met Fleur. 'Biedt hogere klassen op school een mix aan van boeken en digitaal en niet alleen via Macbook en start voor brugklassers met voornamelijk digitaal onderwijs'.

Toetsdruk
Tijdens het NRC-interview kwam ook toetsdruk aan bod. Veel leerlingen ondervinden toetsdruk. Fleur: 'Voor leerlingen met faalangst geeft onze school een speciale training van tien weken. Dat helpt in ieder geval'. Ook op HNL verschilt de toetsdruk per leerling. 'Veel lessen vallen uit door een tekort aan docenten, ook op onze school', geeft Maraï aan. 'Vooral in het examenjaar wil je goed worden voorbereid op de komende examens. Helaas ontbreekt het hieraan nog weleens'. De leerlingen gaven gedurende het interview diverse tips om het onderwijs leuker te maken. Het is aan de docenten om hiermee iets te doen.

Meer berichten