Logo vierklank.nl

Geboorte in de stal

Een heel bijzondere gebeurtenis is een keizersnee 'op stal'. Als het kalf niet langs de natuurlijke weg geboren kan worden, doet de dierenarts een keizersnee. Een routineklus, in een wonderlijk contrast van schoon en vuil.

Het instrumentarium ligt steriel opgesteld op een tafel of kruiwagen, in een omgeving van stof en mest. De koe, deskundig verdoofd, staat wonderlijk rustig te herkauwen tijdens de operatie. Ze kijkt af en toe achterom, als om te zien of het wat opschiet. De damp stijgt op uit haar buik, het kalf wordt opzij geboren. In goede samenwerking van chirurg en assistentie is in korte tijd de wond ook weer gesloten en kan de koe het kalf droog likken. Een magisch moment.

(Karien Scholten)

In haiku:

Geboorte op stal

Met het mes in vreemd contrast

Een schoon samenspel

Meer berichten