Logo vierklank.nl

Dansen om de zon

Dansen om de zon
Dansen om de zon

De zon kleurt de dag als schitterende bron van leven en van energie. In toenemende mate benut in zonnepanelen om onze eindeloze zucht naar energie te neutraliseren.

Zonnecollectoren zijn eenvoudig te monteren op daken. Maar ook via slimme innovatieve bouwmaterialen, kleurrijk in gevels, glas of in verf. Verbazend zijn daarom de plannen voor een industrieel 'zonnepark' langs een verbindingsweg door het Noorderpark.

De benaming 'park' is in deze verwarrend, want suggereert een ruimte in de natuur om te ontspannen. Maar in werkelijkheid verdwijnen hier grazige weides onder grote oppervlakken spiegelend silicium.

Boeren worden benaderd door bedrijven die hun grond willen gebruiken voor de aanleg van zonneparken of windmolens. Dat leidt tot dilemma's. Voor de bedrijven die veehouders benaderen, is vanwege Europese subsidies de aanleg van zonneweides 'big business'.

En dat terwijl juist de agrarische sector in staat is om CO2 vast te leggen via fotosynthese in weilanden en in akkergewassen.

Toch liever innovatief groen? Zonnestroom uit de geluidswal langs de nieuwe A27? De dans om de zon voor de winst.         (Karien Scholten)

In haiku:

Dansen om de zon

Energie of schone lucht

Groen van klank of kleur

Meer berichten