Logo vierklank.nl

Vogels tellen in de Binnenpolder Tienhoven

De roerdomp is een opvallende nieuwkomer in het gebied. (foto Natuurmonumenten – Harry Nagel)
De roerdomp is een opvallende nieuwkomer in het gebied. (foto Natuurmonumenten – Harry Nagel)

Afgelopen jaar zijn er meer dan 50 soorten broedvogels geteld door vrijwilligers van Natuurmonumenten in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Verschillende soorten vogels die houden van riet, moeras, bomen en/of water, maar ook van openheid zoals weidevogels. Een teken dat het een veelzijdig gebied is, dat ruimte biedt aan een grote soortenrijkdom.

De meeste opvallende soorten zijn de nieuwkomers roerdomp (1) en porseleinhoen (2). Welkome gasten, omdat zij zijn aangewezen als zogenaamde Natura 2000-soorten. Hun komst is te danken aan het verhogen van het waterpeil. Maar ook grote aantallen zoals 58 kleine karekieten, 51 rietgorzen en 106 rietzangers zijn bijzonder op bijna 200 ha. En dat in een gebied wat voornamelijk ingericht is voor bijzondere planten. De kleine plevier (7), die bekend staat als pionier, heeft dit gebied voor het eerst ontdekt. De zwarte stern daarentegen broedt hier al langer en bevolkte deze zomer 15 nestvlotjes. Aan de rand van de polder zitten de soorten die houden van bomen en struiken, zoals de spotvogel (5), grasmus (17) en de grauwe vliegenvanger (5), maar de meeste vogels kiezen toch voor de openheid van het gebied. De graspieper (25), kievit (20) en de krakeend (15) zitten dan ook graag in de open hooi- en graslanden.

Werk
De afgelopen jaren is er veel werk verzet in de Oostelijke binnenpolder en de Taartpunt om het tot één groot waterrijk natuurgebied te maken onder de rook van Utrecht. De provincie Utrecht heeft hiermee haar deel van het Natura 2000 gebied 'Oostelijke Vechtplassen' ingericht. Wie het natuurgebied van dichtbij wil bekijken kan een wandeling maken over het Vredevoetpad: zie  www.natuurmonumenten.nl.    (Tamara Overbeek)

Meer berichten