Verkiezing van leden van het Europees parlement

Algemeen

Een impressie: Stembureauvoorzitter blikt terug

Ooit, lang geleden, waren er in de gemeenteraad van De Bilt tamelijk heftige discussies over de leeftijdsgrens voor leden van een stembureau. 'Een leeftijdsgrens stellen is pure leeftijdsdiscriminatie' betoogde de ene groep. Tegenstanders daarentegen vonden het alleszins redelijk dat er wel een leeftijdsgrens gesteld moest worden.

De edelachtbare raadsleden, die geen leeftijdsgrens wilden stellen, hadden kennelijk overtuigender argumenten. Immers mijn persoon - 84 jaar oud - kreeg weer de vererende uitnodiging van de gemeente om als voorzitter op te treden tijdens de verkiezing van afgelopen 23 mei. Ik moet bekennen: mijn ijdelheid werd door het verzoek van de gemeente behoorlijk gestreeld; men achtte mij nog duidelijk in staat die rol te vervullen. En dat terwijl ik mij bij de voorlaatste verkiezing stellig had voorgenomen, dat dit de laatste keer zou zijn. Ik wilde na vele, vele keren voorzitter te zijn geweest, netjes en op eigen initiatief door de voordeur afscheid nemen. En zo geschiedde het ook. Ik heb het de gemeente laten weten dat dit de laatste keer was.

Dat het de hoogste tijd was bleek verder overduidelijk door het feit dat door kiezers die mij herkenden van vorige keren de opmerking plaatsten : 'Zo, bent u er nog?'. Deze vraag is uiteraard voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar toen een kiezer daaraan toevoegde: 'Zo opa, bent u er nog?' was dat voor mij een duidelijk signaal dat het hoog tijd was om te stoppen.  

Geen geringe taak!
Het is altijd een lange, lange dag voor een lid van een stembureau. Als voorzitter word je geacht om zo rond half zeven in de ochtend, de stembureauspullen bij het gemeentehuis op te halen. En… na afloop van het tellen moet je het Proces Verbaal met de verkiezingsuitslagen op het gemeentehuis inleveren. Dat PV wordt door een ambtenaar (dan is het al nacht!) nauwgezet op fouten gecontroleerd.

Het is geenszins mijn bedoeling hier een klaagzang te houden over het lot van een stembureaulid. Het tegendeel is waar'. Je bent daartoe niets verplicht. Het is volkomen uit vrije wil en die dag wordt nog redelijk betaald ook. Met andere woorden: dit epistel beoogt slechts een schets te geven van een dag als lid van een stembureau.

Beoordeling PV
Het is een mirakel als het allemaal in een keer klopt. Ondanks een verschil van 2 stemmen, verliep de controle tamelijk gladjes. Ter plekke werd het verschil snel opgelost. Zo'n gering verschil (zo werd door de gemeentelijke controleur gezegd), is eerder regel dan uitzondering.

Aldus kwam ik om half een 's nachts thuis en dat was beduidend vroeger dan bij de vele eerdere gelegenheden. Dat heb ik ervaren als een leuke afsluiting van een reeks van keren in die rol.

De verkiezingsdag
De dag zelve verliep in mijn beleving voortreffelijk. Het zonnetje scheen de hele dag uitbundig en dat veroorzaakte dat (tegen de prognoses in) velen de weg naar het stembureau wisten te vinden. Overigens ervaren de leden van het stembureau niets van het fraaie weer buiten. De gezichten van zowel de stembureauleden als van de kiezers stonden vrijwel 100% op stand zonnig.

De hele dag door en ook 's avonds werd op uitmuntende wijze gezorgd voor ons 'natje en droogje'. Maar ja, niet elk stembureau grenst zoals het onze aan een voortreffelijk restaurant met de naam: 'bij de tijd'. Ze doen hun slogan: 'even uit, toch thuis!' alle eer aan.

Carla, Wil, Daniëlle en Maarten dank voor de vriendschappelijke omgang die hele, hele dag.

Karel Beesemer

(Oud-wethouder De Bilt) 

!