Logo vierklank.nl
Containers in de Spoorlaan blijven bovengronds.
Containers in de Spoorlaan blijven bovengronds.

Rustig door de Spoorlaan

Voor veel mensen is de Spoorlaan in Hollandsche Rading de kortste route om het dorp in- en uit te rijden. De snelheid waarmee dat soms gepaard gaat was reden voor een aantal dorpsgenoten om bij de gemeente aan de bel te trekken met de vraag om de verkeersveiligheid in het eerste stuk van de Spoorlaan te verbeteren.

door Henk van de Bunt

Gemeentelijk woordvoerder Dick de Jager: 'Samen is er voor gekozen voor het plaatsen van vier grote, goed zichtbare, houten bloembakken aan beide kanten van de weg. Met de aanwonenden van de Spoorlaan zijn daarover goede afspraken gemaakt. Auto's moeten hiervoor hun snelheid aanpassen, maar voor fietsers blijft er vrij baan tussen de bakken en de stoeprand. De aanwonenden zetten er planten in en zullen die onderhouden'.

Situatie
De Jager vervolgt: 'De gemeente laat de bloembakken in week 23 neerzetten. In september bekijken we of de nieuwe situatie effect heeft. Op dat moment wordt samen met de aanwonenden van de Oosterspoorlaan bekeken of de bloembakkenoplossing ook bij hen in de straat zou kunnen werken. De bakken zijn gemaakt door 50|50 Workcenter van het Leger des Heils. Zij bieden beschutte werkplekken voor mensen die in het gewone leven niet op eigen kracht aan de slag kunnen'. Waarschijnlijk in dezelfde week komen er nieuwe verzamelcontainers in de Spoorlaan. De uitkomst van het overleg met omwonenden is, dat er weer bovengrondse containers komen, maar dan mooier, geluiddichter. Op een later moment wordt er nog begroeiing omheen gezet.

Meer berichten