Logo vierklank.nl

Wisseling van de wacht bij GroenLinks

Gemeente De Bilt
Gemeente De Bilt (Foto: Hans Lebbe)

In de raadsvergadering van 28 mei zal Ingrid Oude Lenferink, woonachtig in Groenekan, worden geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks. Haar voorgangster Marijn Peperkamp neemt in dezelfde vergadering afscheid.

Marijn Peperkamp heeft besloten met het raadswerk te stoppen, na een langdurig conflict met de gemeente rondom vergunningen. Daardoor ontbreekt haar de toewijding die nodig is om zich nog langer als raadslid voor de gemeente De Bilt in te zetten.

Respect
Fractievoorzitter Henk Zandvliet respecteert haar besluit: 'We zullen Marijn zeker gaan missen, maar we denken in Ingrid Oude Lenferink een goede opvolgster te hebben gevonden'. Ingrid Oude Lenferink draait al enige tijd in de fractie mee als commissielid. Zij werkte in het verleden onder meer bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en als leidinggevende binnen de maatschappelijke opvang. Op dit moment zet zij zich in voor New Dutch Connections, een organisatie die zich met de Toekomst Academie inzet voor de talentontwikkeling van vluchtelingen en statushouders. Ingrid wil zich als raadslid met name inzetten voor de meest kwetsbare inwoners binnen de gemeente. Haar motto luidt: 'Iedereen doet er toe en kan op zijn of haar manier betrokken zijn bij onze lokale gemeenschap'.

Meer berichten