Logo vierklank.nl
Vrijwilligers planten bloemen en planten langs de oevers in het recreatiegebied Ruigenhoek.
Natuur & Milieu

Soenda vrijwilligers planten bijenoase bij Ruigenhoekse Polder

Soenda Festival is een elektronisch georiënteerd muziekfestival waar jaarlijks circa 15.000 bezoekers op afkomen. Er zijn installaties van kunstenaars en architecten te bewonderen en spectaculaire decors en lichtshows te zien. Het festival heeft een lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale aantrekkingskracht. Er is zowel ruimte voor talentvolle, jonge artiesten als voor de gevestigde internationale namen.

door Henk van de Bunt

In 2009 vond de eerste editie van het festival plaats op Strand Oog In Al, met een bescheiden veertien acts. Soenda verhuisde in 2011 naar recreatiegebied Ruigenhoek en groeide uit tot een festival van formaat met grote nationale en internationale namen. Het Soenda Festival staat in 2019 in de agenda van zaterdag 18 mei opnieuw dus in de Ruighoekse Polder plaats. Er rijden pendelbussen vanaf het centraal station, er zijn vervoersmaatschappijen die vanuit heel Nederland naar Soenda gaan en ook retour busvervoer aan bieden.

Oase
Tirsa van der Laan vertelt namens de organisatie: 'In aanloop naar het Soenda Festival plantte Soenda samen met vrijwilligers een bijenoase van 500m2 planten, grenzend aan het Soenda-terrein. Dit is onderdeel van een initiatief van de hoofdorganisatie Elevation Events om iets moois achter te laten aan de omgeving waar de festivals plaatsvinden'. Wilde bijen hebben wilde bloemen nodig: daarom plantten zaterdag 11 mei 45 Soenda-vrijwilligers een bijenoase, bestaande uit 2.500 oeverplanten: in samenwerking met Stichting Bee Foundation van Sonne Copijn en Recreatieschap Stichtse Groenlanden werden er bijenoases met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten gecreëerd. Het enthousiasme bij de festivalgangers was na het plaatsen van de oproep zo groot, dat de organisatie een selectie heeft moeten maken. De komende jaren zal de bijenoase door het festival met vrijwilligers geleidelijk worden uitgebreid.

Bestuiving
Sonne Copijn vult aan: 'Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.  En niet alleen dat, ze zorgen ook voor zaden voor nieuwe planten en voedsel voor veel dieren. Aangezien er  steeds minder bloeiende wilde planten  zijn, gaat het niet goed met de wilde bijen. In Nederland staan er meer dan 50% van de 360 soorten wilde bijen op de rode lijst. Het onlangs gepresenteerde IPBES rapport onderschrijft de noodzaak om nu actie te ondernemen. Met dit project hoopt Elevation Events de komende jaren een steentje bij te dragen aan een gezonde, bloeiende diversiteit'.

Meer berichten