Logo vierklank.nl
Villa 't Uilennest in de dertiger jaren, het pand is nu in vervallen staat.
Villa 't Uilennest in de dertiger jaren, het pand is nu in vervallen staat.
Politiek

Bezwaren tegen bouwplan in Groenekan voor de Rechter

Donderdag 21 maart werden door de Rechtbank in Utrecht de bezwaren behandeld van belanghebbenden tegen de nieuwbouwplannen op Veldlaan 1 te Groenekan. Daarbij zijn verrassende nieuwe inzichten aan het licht gekomen.

In de inhoudelijke behandeling kwamen onder meer aan de orde de (onvoldoende) betrokkenheid van omwonenden en het Groenekans Landschap bij de ontwikkeling van de plannen. Zo werd o.a. de noodzaak het oude grondvlak voor de nieuwbouw te verschuiven volgens bezwaarmakers volstrekt niet aannemelijk gemaakt en pakt die verschuiving juist extra schadelijk uit voor het te behouden groen.

Cultuurhistorie
Het betreffende perceel maakt onderdeel uit van het voormalige landgoed Voordaan en is dan ook 'zwanger' van de natuur- en cultuurhistorische verwijzingen naar dat eeuwenoude landgoed. De belendende Bisschopswetering wijst zelfs terug naar de oorsprong in 1350 van de ontginning van het gebied, die uiteindelijk Groenekan heeft voortgebracht. Het nieuwe bouwplan (3x de oppervlakte van de huidige bebouwing en aanzienlijk hoger) zou een grote aanslag op die natuur- en cultuurhistorische aspecten betekenen.

Erfinrichtingsplan
De initiatiefnemer meent die cultuurhistorische aspecten te ontzien en voor de toekomst te borgen door in een erfinrichtingsplan de omringende tuin als één gemeenschappelijke cultuurhistorische tuin onder te brengen in een Vereniging van Eigenaren (VVE).

Een verrassende uitkomst van de discussie en een nieuw gegeven in deze zaak, is dat er wel degelijk een juridisch verschil blijkt te bestaan tussen een VVE met horizontale appartementen (het vorige plan) en een VVE met grondgebonden woningen (het huidige plan). De gemeente heeft altijd volgehouden dat het niet uitmaakte en dat daarom haar oorspronkelijke publicatie, waarin van appartementen sprake was en niet van grondgebonden woningen, correct was en her-publicatie niet vereist.

Beëindigen
Echter blijkt nu dat in het geval van grondgebonden woningen niets de eigenaren in de weg staat de VVE te beëindigen en hun woningen om te vormen tot zes individuele grondgebonden woningen met individueel omheinde en volgens individuele smaak ingerichte tuinen. Dan is van het gemeenschappelijk en samenhangend beheer van het nog resterende groene cultuurhistorische erfgoed geen sprake meer en zijn die waarden voor de toekomst dus zeker niet geborgd. Alle ongetwijfeld goed bedoelde afspraken met de gemeente ten spijt; zij kunnen zo'n ongewenste ontwikkeling niet tegenhouden.

Uitspraak
De vraag is of de Commissie Openbare Ruimte, de Gemeenteraad en het College van B&W bij het verstrekken van hun verklaring van geen bezwaar het erfinrichtingsplan kenden en of zij zich de verstrekkende juridische consequenties van grondgebonden versus horizontaal eigendom hebben gerealiseerd. Die vragen werden tijdens de zitting niet verder opgehelderd.

Alle bezwaren gehoord hebbende gaf de rechter aan dat zij weliswaar streeft naar een uitspraak over zes weken, maar tevens stelde zij in het vooruitzicht, dat gezien de omvang van de zaak en de reeds aanzienlijke belasting van de rechtbank een overschrijding van die periode helaas wel tot de mogelijkheden behoort.

Frank Klok, Groenekan

Meer berichten