Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Boscompensatie verbreding Rijksweg A27

In de vergaderingen van de Raadscommissie voor Openbare Ruimte en in de gemeenteraadsvergadering is gevraagd naar de boscompensatie in verband met de bomenkap ten behoeve van de verbreding van de Rijksweg A27 tussen Groenekan en Hollandsche Rading. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode benut om hieraan invulling te geven; hierover wordt het volgende gezegd: 'De totale voor de verbreding gekapte oppervlakte in deze gemeente bedraagt circa 10 hectare. Daarvan wordt 3,5 hectare nog in het lopende plantseizoen 2018/2019 gecompenseerd binnen het rijks-eigendom van de A27. Voor 6,5 hectare bos kan het herplanten niet binnen het rijks-eigendom plaatsvinden'.

Mede op verzoek van het College heeft Rijkswaterstaat zich ingespannen om alle binnen deze gemeente gekapte bomen zoveel als mogelijk ook binnen deze gemeente te compenseren. In overleg is voor de resterende 6,5 hectare in de meest directe nabijheid van de A27 gezocht naar locaties die meerwaarde bieden voor natuur en landschap. Intussen heeft Rijkswaterstaat grond verworven op een geschikte locatie in de nabijheid van de A27 waarop de resterende compensatie geheel kan worden gerealiseerd. Over de specifieke locatie verwacht het College medio 2019 nader te kunnen berichten, als ook de laatste aspecten van de verwerving zijn geregeld.

HvdB

Meer berichten