Provincie kiest voor 7 snelfietsroutes

Algemeen

In de raadscommissie voor Openbare Ruimte is aandacht gevraagd voor de plannen van de provincie betreffende een kortere fietsverbinding tussen het Utrecht Science Park en Zeist West. Intussen is duidelijk aan welke fietsroutes de provincie prioriteit geeft; zij kiest voor de aanleg van zeven snelfietsroutes. Voor de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort zijn in 2018 al markeringsproeven uitgevoerd en binnen de gemeente De Bilt twee kunstwerken geplaatst. Voor de route Utrecht Science park - Zeist West is bij de Provincie een nieuw aan te leggen fietspad op dit moment niet in beeld. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om bestaande fietsroutes te verbeteren. In dat verband onderzoekt het College op dit moment de mogelijkheden om op het huidige tracé van de Bisschopsweg en omgeving in De Bilt verbeteringen aan te brengen. [HvdB]

!