Logo vierklank.nl
Onthulling van de nieuwe naam en het logo in 2013 op het kantoor van woonstichting SSW. 
Onthulling van de nieuwe naam en het logo in 2013 op het kantoor van woonstichting SSW. 
Politiek

Onduidelijkheid over status Lichtruim

In een vorige uitgave van De Vierklank werd gemeld dat in het Financiële Dagblad van maandag 4 maart een advertentie tot koop van het langjarig verhuurde Lichtruim , Planetenplein 2 te Bilthoven stond. Alleen wanneer je die advertentie had kunnen lezen, was het duidelijk dat de verkoper niet de Gemeente De Bilt is maar Woningcorporatie SSW in De Bilt.

door Henk van de Bunt

Woordvoerster Anna Fallon antwoordde toen namens de Gemeente De Bilt er van op de hoogte te zijn, dat Het Lichtruim te koop staat: 'Voor de gemeente is het van belang, dat het goed functioneren onder een nieuwe eigenaar wordt voorgezet. Daarvoor heeft het College een visie voor de toekomst van Het Lichtruim opgesteld en de gemeente wil daarin ook graag samenwerken met de nieuwe eigenaar'.

Onduidelijk
Het korte bericht liet veel onbeantwoord; 'Wie was de huidige eigenaar, wie wordt de nieuwe eigenaar en kan daar alles wel door blijven gaan'? Wethouder Dolf Smolenaers verwijst naar de gemeentelijke berichtgeving daarover van medio juni 2018: 'Woningcorporatie SSW heeft besloten als eigenaar de multifunctionele accommodatie met 20 woningen af te stoten. Dat proces is nu gaande en wij volgen dat op de voet. De gemeenteraad had het college bij motie gevraagd om inzichtelijk te maken welke afspraken met SSW zijn gemaakt over de realisatie en exploitatie van het Lichtruim en om aangaande Het Lichtruim een visie te formuleren. Die visie heeft de gemeenteraad in juni 2018 gekregen. Met de Visie op het Lichtruim in de hand, hebben wij duidelijk gecommuniceerd wat wij als grote huurder verwachten van de huidige en toekomstige eigenaar'.

Afweging
'Op basis van de met de SSW gesloten 'Samenwerkingsovereenkomst Melkweg e.o. had onze gemeente ten aanzien van Het Lichtruim het eerste recht van koop. In dat verband heeft SSW ons het gebouw te koop aangeboden. Na zorgvuldige afweging, heeft het toenmalige college in juni 2018 om diverse redenen besloten om af te zien van aankoop van Het Lichtruim. In de visie zegt de gemeente vooral bij het multifunctionele deel van Het Lichtruim een publiek belang te hebben. Als direct huurder of subsidieverstrekker aan in Het Lichtruim gevestigde maatschappelijke instellingen heeft de gemeente daarnaast ook een financieel belang. Er is een doorrekening gemaakt van de exploitatie van het multifunctionele deel van Het Lichtruim op basis van een kostprijs-dekkende huur. Die doorrekening wijst uit dat aankoop weliswaar leidt tot lagere jaarlasten dan de huidige huur, echter aankoop betekent tevens het exploitatierisico van het eindigen of wijzigen van de lopende huurovereenkomsten. Ook ziet de gemeente zich niet als de meest logische partij om zelf een multifunctioneel gebouw met een theater te exploiteren. Zowel over de berichtgeving in het interne Gemeentelijk Mededelingenblad als informatie over die college-Visie op Het Lichtruim is niet echt 'naar buiten toe' gecommuniceerd'.

Meer berichten