Logo vierklank.nl
Han IJssennagger en zijn aanstaande bruid Rosalie Ebben.        
Han IJssennagger en zijn aanstaande bruid Rosalie Ebben.        
Politiek

Han IJssennagger stapt uit de gemeenteraad

Op donderdag 21 februari neemt Han IJssennagger afscheid van de lokale politiek. Hij was fractievoorzitter van Bilts Belang en wordt opgevolgd door Erik den Hertog. IJssennagger is ook lid van Provinciale Staten voor de PVV. Op de lijst van de PVV voor de provinciale verkiezingen op 20 maart staat hij op plek 13.

door Guus Geebel

Han IJssennagger werd in 1948 in Weert geboren maar groeide op in Amsterdam. Hij rondde in 1975 de studie kwantitatieve bedrijfskunde aan de TU Delft af en ging daarna in Utrecht wonen. Hij werd daar politiek actief bij de VVD en stond toen al kandidaat voor de gemeenteraad en Provinciale Staten. Toen hij kort daarna de kans kreeg een eigen bedrijf te kopen liet hij de politieke ambities varen. 'Maar als ik toen had geweten hoe leuk en boeiend het openbaar bestuur was had ik een andere keuze gemaakt.' In 1978 verhuisde hij naar Bilthoven en in 1998 werd hij in de gemeenteraad van De Bilt gekozen. Hij werd meteen wethouder, toen nog een dubbelfunctie. Na de herindeling op 1 januari 2001 maakte de VVD geen deel uit van het college. Een hoogtepunt in zijn politieke carrière noemt Han IJssennagger het raadsinitiatief dat hij in 2003 nam om als raad de bezuinigingen vorm te geven. 'Toen dat moest worden uitgevoerd zei de raad dat het college dat niet kon. Dit en andere gebeurtenissen leidden tot het aannemen een motie van wantrouwen waardoor het college werd weggestuurd.'

Financiën
Op 1 maart 2004 werd IJssennagger voor de tweede keer wethouder. Hij had financiën in zijn portefeuille en gaf de bezuinigingen vorm. 'Dan praat je over ombuigingen van 13,6 miljoen euro.' Hij noemt dit college in tegenstelling tot zijn vorige wethouderschap een college waarin elkaar veel gegund werd. 'Ik denk dat er geen college is geweest dat in zo'n korte tijd zoveel onderwerpen op de rails heeft gezet en aangepakt.' Bij de verkiezingen van 2006 was Han IJssennagger lijstduwer op de VVD-lijst. Omdat afspraken over zijn positie niet werden nagekomen zegde hij in 2009 de VVD vaarwel en stapte over naar Bilts Belang. Terugkijkend op resultaten zet hij de bezuinigingen op plaats één. Verder heeft hij onder meer in 2004 het initiatief genomen om met ProRail de onderhandelingen te beginnen voor de ondertunneling van het spoor en de herinrichting van de Hessenweg en Groenekanseweg. In dat college zijn onder andere ook de nieuwbouw van de Julianaschool, Theresiaschool en Werkplaats, het plan Opgetogen in Maartensdijk en een cultuurcentrum, wat Het Lichtruim werd, opgepakt. Ook zijn stappen gezet met de voortgang van Larenstein. Han IJssennagger nodigde bij opleveringen altijd zijn voorgangers uit op wiens schouders hij had gestaan, maar zegt zelf nooit uitgenodigd te zijn.

Provincie
Vanaf 2011 werd Han IJssennagger lid van Provinciale Staten voor de PVV met in zijn portefeuille milieu, mobiliteit, Europa en financiën. Hij noemt dat een heel prettige bestuursperiode. Het grote verschil met een gemeente is de schaal. In een gemeente tref je altijd wel iemand uit je omgeving. Politiek komt je erg na en daardoor kun je vaak niet de beslissingen nemen die echt nodig zijn. Dat gaat in de provincie wat gemakkelijker en dat vond ik een van de grote voordelen. Bij de provincie wordt heel veel aan excursies gedaan. Daardoor ben ik op heel veel plaatsen in de provincie geweest. Toen ik in 1998 in het gemeentebestuur van De Bilt kwam zag ik pas hoe de gemeente draait op organisaties, gedeeltelijk gedraaid door vrijwilligers. Die geven een gemeente vorm. Daar heb je geen flauw idee van als je hier alleen maar woont. Dat heb je met de provincie ook een beetje.'

Verhuizen
Han IJssennagger was vijftien jaar raadslid, twee jaar wethouder en acht jaar lid van Provinciale Staten, bij elkaar 25 jaar openbaar bestuur. Na de zittingsperiode van Provinciale Staten verhuizen Han IJssennagger en zijn partner Rosalie Ebben naar Spanje. 'Ik ga tijd besteden aan hobby's als golfen, boeken lezen, Spaans leren en foto's bewerken. Het afscheid in de gemeenteraad is op 21 februari en op 1 april vertrekken ze naar Spanje. Daarvoor trouwen Rosalie en Han op 30 maart op Slot Zeist. Het huwelijk wordt voltrokken door burgemeester Sjoerd Potters. Oud-gemeenteraadslid Tiny Middleton is getuige.

Meer berichten