Logo vierklank.nl
Bij station Bilthoven staan de campusbikes separaat gestald.
Bij station Bilthoven staan de campusbikes separaat gestald.
Natuur & Milieu

De Bilt doet steeds meer aan duurzame mobiliteit

Tien vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties waren dinsdag 22 januari aanwezig in Berg en Bosch, op een vervolgbijeenkomst over Duurzame Bereikbaarheid en Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond De Bilt en wordt alleen maar groter. Daarom slaan diverse bedrijven de handen ineen om samen tot een oplossing te komen.

door Walter Eijndhoven

Om te voorkomen dat de regio rond De Bilt dichtslibt organiseerde U15 (een netwerk van ruim 200 werkgevers in en rond Utrecht) in januari een vierde vervolgbijeenkomst in Berg en Bosch, om met Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties te spreken over problemen als bereikbaarheid, veiligheid en gezondheid binnen de gemeente en oplossingen die op korte en middellange termijn kunnen worden doorgevoerd.

Uitdaging
Regio Midden-Nederland staat voor een enorme uitdaging om de regio bereikbaar te houden. Diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen reeds hun verantwoording met betrekking tot het dichtslibben van De Bilt. Sweco wil uiterlijk in 2035 energie-neutraal zijn en werkt aan duurzame steden en mobiliteit. Maar ook het RIVM en Berg en Bosch werken reeds aan een overstap naar andere modaliteiten. Zo kan sinds kort, via de Go About app (via filmpje op YouTube te bekijken) op de mobiele telefoon, een deelfiets worden gebruikt van station Bilthoven naar alle locaties op de as tussen Berg en Bosch en Utrecht Science Park (USP). Daarnaast heeft GreenWheels een aantal deelauto's verspreid in De Bilt staan.

Inhaalslag
Ook andere organisaties zijn al flink bezig een inhaalslag te maken. Via een project binnen gemeente De Bilt komen deelfietsen te staan aan zowel de noordkant als de zuidkant van het station en vanuit U-15 wordt aan deelnemende bedrijven gevraagd een mobiliteitsscan uit te voeren, met als centrale vraag ' hoe krijgen wij werknemers mobiel?'. 'Komende tien jaar gaat het om duurzame bereikbaarheid binnen U-15', vertelt Jeroen Quee, adviseur bij Sweco. 'Natuurlijk doet ook Sweco hieraan mee. Door ons personeel te stimuleren om duurzaam te reizen, bijvoorbeeld met het Openbaar Vervoer. Zo hopen wij op termijn een substantieel aantal auto's in te kunnen leveren', legt Quee uit. 'Wat kun je allemaal doen met de extra ruimte die dan vrijkomt?', vraagt Quee zich af.

Hinder
Wat wil U-15 komende jaren bereiken? Tussen 2021 en 2024 rijden 50.000 auto's minder op de weg, meer in- en uitstappers op het station onder andere vanuit Utrecht en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Quee: 'De komende tijd, wacht de automobilist nog veel hinder op de weg. In 2020 start naar verwachting verkeershinder door het project A27/A12 knooppunt Rijnsweerd en in 2021 start de aanpak van de A28/A1 bij Hoevelaken, een piekpunt in de hinder worden de jaren 2023- 2025. Tussen 2025 en 2030 zijn diverse verbredingen gerealiseerd, maar ondervindt de automobilist nog steeds hinder vanuit diverse projecten. Alle projecten moeten in 2030 zijn afgerond'.

Onder controle
Geïnteresseerde bedrijven zijn nog altijd van harte welkom om zich aan te sluiten bij U-15. Via deze club van ongeveer 200 bedrijven kunnen zij de mobiliteitsscan uitvoeren en naar gelang de uitslag maatregelen nemen om 'hun' mobiliteit beter onder controle te krijgen. Bedrijven binnen U-15 voldoen uiteindelijk aan een duurzaam mobiliteitsbeleid, beperken keuze en privégebruik van leaseauto's, gaan van bezit van een auto naar gebruik van een auto (deelauto's), hebben een modaliteitstonafhankelijke vergoeding en mobiliteitsbudget, stimuleren het gebruik van fiets/e-bike, stimuleren het OV gebruik (ook bij leaserijders), zoeken samenwerking met buren en branche en hebben een uniform parkeerbeleid.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijft de regio Midden-Nederland economisch en duurzaam bereikbaar.

Meer berichten