Logo vierklank.nl
Politiek

Ebbe Rost van Tonningen lijstduwer U26Gemeenten

Aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart doet in de provincie Utrecht de onafhankelijke partij U26Gemeenten mee. De partij werd mede op initiatief van de Biltse oud-wethouder Ebbe Rost van Tonningen opgericht. Hij neemt op de kandidatenlijst de zesde plaats in. Mocht hij met voorkeursstemmen worden gekozen dan zal hij de zetel ook gaan bezetten. Lijsttrekker van de partij is de Zeister oud-wethouder Roy Luca.

door Guus Geebel

Rost van Tonningen begon zijn politieke loopbaan als fractieleider van de lokale partij ABBB, later van Beter De Bilt. Van zijn ambitie heeft hij nooit een geheim gemaakt. Hij wilde wethouder worden, maar ondanks dat hij tweemaal als lijsttrekker vier zetels wist te behalen, werd hij dat pas de laatste anderhalf jaar van zijn periode in de gemeentepolitiek. Ebbe Rost van Tonningen is gehuwd, heeft vier kinderen en woonde lange tijd in Hollandsche Rading. Sinds de kinderen uit huis zijn woont hij met zijn vrouw in De Leijen. 'Ik heb sociologische economie gestudeerd. Met sociologie ben je bezig met samenlevingsvraagstukken en dus ook met politiek. Ik kreeg als Interim-bestuurder opdrachten zowel in de profit als non-profit sector.'

Uithoflijn
'De allerbelangrijkste reden voor mij om zo'n nieuwe partij provinciale partij op te richten ontstond door mijn negatieve ervaringen met de Uithoflijn waarvoor de provincie en de gemeente Utrecht verantwoordelijkheid dragen', aldus Rost van Tonningen. 'Er bleek begin 2018 een tekort van 84 miljoen euro te zijn. In maart besloot de provincie de toegezegde 12 miljoen euro, bestemd voor gemeenten waaronder gemeente De Bilt, terug te trekken om het tekort op de Uithoflijn te verminderen. Ik was toen wethouder en er was meer dan een jaar met het provinciebestuur over het geld gesproken, en er was een duidelijke mondelinge toezegging. Ik heb toen het beloofde geld opgeëist.' Rost van Tonningen spreekt van een puinhoop. 'Het provinciale geld was voor de gemeente De Bilt van belang als cofinanciering van belangrijke verkeersprojecten. Dat alleen al maakt het belangrijk dat wij ons geluid in Provinciale Staten kunnen laten horen.'

Programma
'De plaatselijke partijen in de provincie hebben uiteenlopende belangen maar er zijn ook gemeenschappelijke belangen.' In het verkiezingsprogramma stelt Ebbe duidelijke prioriteiten aan kleinschaligheid. 'De druk van bovenaf door het Rijk en de provincie op De Bilt om huizen te bouwen, en de Schapenweide te bestemmen als bedrijfsterrein is groot. Rost van Tonningen ziet het als zijn taak om de kenmerken van De Bilt, groen, dorps en rust, te behouden. 'In het geval van de Uithoflijn is gebleken dat landelijke partijen elkaar nauwelijks de maat durven te nemen. Lokale partijen staan daar los van'. Financiën op orde is altijd een belangrijk punt geweest voor Ebbe in de gemeentepolitiek en nu ook bij de provinciale verkiezingen. 'Verder wil ik graag kijken naar onderwerpen waarvoor de provincie de samenwerking van de gemeenten op weg naar een sterke regio kan versterken. Vooral de ruimtelijke ordening en de verkeersproblemen. Ruimtelijke ordening is belangrijk omdat de provincie een ruimtelijk structuurplan heeft voorbereid, waarbij het groene karakter van de provincie in het geding is.' Woningbouw voor de eigen bevolking, duurzaamheidvraagstukken, waaronder biodiversiteit, en lokale economie noemt hij eveneens belangrijke punten voor   U26Gemeenten.

Terugblik
Ebbe voelt zich enigszins bezwaard dat hij niet in de raad of het college van B en W zit, door de bijna 600 voorkeursstemmen die hij kreeg. 'Ik denk dat ik in de provincie functioneler voor de gemeente kan zijn dan ik in de gemeenteraad had kunnen zijn. Je zit dan dichter bij het beleid van de provincie en kunt daar de belangen van de gemeente De Bilt, zeker na het echec van de Uithoflijn, nadrukkelijker ondersteunen. 'Ik ben resultaatgericht en wil een slagvaardig bestuur. Ik ben dan ook nog steeds tevreden dat ik voor het zwembad binnen drie maanden met een oplossing ben gekomen, ook financieel. Datzelfde zwembad zou nu veel duurder zijn en onbetaalbaar voor de krappe financiën in De Bilt'. Hij noemt een aantal zaken waaraan hij in zijn periode als wethouder in de besluitvorming belangrijk heeft bijgedragen. De tunnel De Leijen, het detailhandelsbeleid, ecoducten onder de Utrechtseweg en Biltse Rading, start bouw 99 huurwoningen, camera's Westbroek, nieuwe opzet voor onderhoud openbaar groen naar meer biodiversiteit en een op samenwerking gericht armoedebeleid.

Ebbe gaat een boek schrijven over lokale politiek in Europees verband. 'Het sterk verdeelde Europese en nationale  en provinciale bestuur houdt onvoldoende rekening met de lokale democratie'

Meer berichten