Logo vierklank.nl
Dick Frantzen neemt na 7 jaar afscheid.
Dick Frantzen neemt na 7 jaar afscheid. (Foto: Onno Bakker)

Rector neemt afscheid van HNL

Dick Frantzen, rector/bestuurder van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, start per 16 maart met zijn nieuwe baan als bestuurder van VO De Vechtstreek. Hij beëindigt om die reden zijn werkzaamheden op Het Nieuwe Lyceum, waar hij 7 jaar met veel plezier heeft gewerkt.

'De cirkel is rond', zegt Frantzen. 'In 7 jaar is er veel veranderd op Het Nieuwe Lyceum. Onderwijskundig zijn er op de school veel zichtbare ontwikkelingen in gang gezet. De visie en de missie van de school zijn opnieuw vastgesteld en schoolleiding en docenten hebben de ruimte benut om daar invulling aan te geven. Dat de nieuwe koers aanslaat bij ouders en leerlingen is te merken aan het leerlingenaantal. De school is flink gegroeid en bij de aanmeldingen van kinderen uit groep 8 gaat het tegenwoordig zo goed dat er niet of nauwelijks ruimte meer is in de tweede aanmeldingsronde'.

Vernieuwbouw
'Daarnaast is het gelukt om het prachtige schoolgebouw te vernieuwen en volledig aan te passen aan de mogelijkheden van eigentijds onderwijs. Er is hierbij vooral aandacht besteed aan het creëren van studieruimte voor leerlingen buiten de klaslokalen. Door het vernieuwde gebouw is ook het thema duurzaamheid onder de aandacht gebracht bij medewerkers en leerlingen, wat enkele interessante projecten heeft opgeleverd'.

Ontwikkeling
De nieuwe koers van de school is sterk gericht op continue ontwikkeling. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers, maar dus ook voor Frantzen zelf. Hij wil zijn persoonlijke ontwikkeling een impuls geven door de overstap te maken naar VO De Vechtstreek, waar hij bestuurder en rector wordt van RSG Broklede en de Rientjes Mavo. Wie Frantzen op gaat volgen op Het Nieuwe Lyceum is nog niet bekend. De Raad van Toezicht gaat hier op korte termijn over in beraad. (Luciënne van de Sluis)

Meer berichten