Logo vierklank.nl
Parkeren op de Julianalaan in Bilthoven precies 50 jaar geleden. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
Parkeren op de Julianalaan in Bilthoven precies 50 jaar geleden. (foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema)
Politiek

College schakelt mediators in

door Henk van de Bunt

In het Mededelingenblad van het College van Burgemeester en Wethouders wordt de Biltse gemeenteraad geïnformeerd over de oplevering van de laatste onderdelen van Centrum Bilthoven. Gelijkertijd wordt een oplossingsrichting aangedragen in het conflict met HartVoorBilthoven inzake de ontwikkelingen op het Vinkenplein.

Het College: 'Het bouwen aan een nieuw en duurzaam centrum voor Bilthoven bestaat uit verschillende deelprojecten en is een complex samenspel van ruimtelijke opgaven, in samenspraak met een groot aantal belanghebbenden. Het project is opgesplitst in een aantal deelgebieden: het Stationsgebied met de twee onderdoorgangen aan de ene kant, De Kwinkelier aan de andere kant en daartussen het gebied Emmaplein/Vinkenplein met Nachtegaallaan, Julianalaan, Melchiorlaan en Vinkenplein'.

Betrokkenheid
Het College schrijft vervolgens: 'De verschillende belanghebbenden zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de deelprojecten in centrum Bilthoven. Dit vertaalde zich in de langdurige betrokkenheid van de voormalige Klankbordgroep Centrum bij de herontwikkeling van het centrum en een intensief participatietraject voor de herinrichting van het Vinkenplein. Het ontgaat de raad niet, dat enkele partijen herhaaldelijk via de media hun belangen naar voren brengen. Wij (College red.) hebben een mediator ingeschakeld om de relatie tussen de betreffende partijen en de gemeente te verbeteren. De oplevering van de laatste onderdelen van het centrum aan inwoners en ondernemers is de stip op de horizon waaraan nu wordt gewerkt. Wij zijn verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van het openbaar gebied, inclusief het parkeren'.

Vragen
De fractie van Forza De Bilt gaat in de gemeenteraadsvergadering van 21 februari vragen stellen over de 'rechtsgang van burgers tegen het College n.a.v. overschrijden bouwhoogten nieuwbouw Vinkenplein'. Peter Schlamilch zal ook staande de vergadering vragen stellen over het 'voorlopig ontwerp Vinkenplein' en het parkeervoorstel. Johan Slootweg (SGP) stelt vragen over de mogelijke verhuizing van Action naar De Kwinkelier. Over het inschakelen van een mediator reageert Slootweg: 'Er doet zich de merkwaardige situatie voor, dat het College er eerst zelf voor zorgt, dat de verhoudingen met verschillende partijen ernstig verstoord raken en vervolgens een mediator gaat aanstellen om dat weer te verbeteren. Dit had voorkomen kunnen worden door alvorens cruciale besluiten te nemen over het Vinkenplein, eerst met belanghebbenden in overleg te treden en tot een gedragen besluit te komen. Mensen voelen zich nu geschoffeerd; het zal heel moeilijk worden het geschonden vertrouwen van ondernemers en bewoners in Bilthoven-Centrum weer te herstellen'. 

Burgerparticipatie
Het valt Krischan Hagedoorn (PvdA) op, dat burgerparticipatie in deze gemeente al een aantal jaren slecht verloopt: 'Bijv. bij het zwembad en bij de Jan Steenlaan, waar de klankbordgroep in 2018 slecht werd gehoord. In 2018 stapten de ondernemers uit de klankbordgroep centrum Bilthoven enz. En nu gaat dus Hart Voor Bilthoven naar de rechter, omdat het College niet tegemoet wil komen aan hun bezwaren, zelfs niet nadat deze door de onafhankelijke bezwarencommissie gegrond werden verklaard'. Het aanstellen van een mediator lijkt de PvdA 'mosterd na de maaltijd; het getuigt ook van weinig hoffelijkheid om hiertoe pas over te gaan als de tegenpartij naar de rechter is gestapt. Aangezien deze zaak nu onder de rechter is, staat ons inziens de politiek even buiten spel, totdat de rechter zich heeft uitgesproken. Dit voorjaar komt de nota burgerparticipatie uit, daarnaast heeft de raad een werkgroep participatie ingesteld, die zich hier eveneens mee bemoeit. Burgerparticipatie stond altijd hoog in het vaandel van onze gemeente, dat moet weer terugkomen voordat burgers, belangenverenigingen en instellingen massaal afhaken, omdat ze zich niet gehoord voelen'.

Weg
Peter Dapper vertegenwoordigt de winkeliersvereniging: 'We moeten voorkomen, dat het beeld ontstaat dat er nieuwe belangen in het spel zijn; het gaat om een goede uitwerking van de centrumplannen, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. Natuurlijk zijn we allerminst gecharmeerd van de wijze waarop er met ons en de andere klankbordgroep-leden wordt omgesprongen. We begrijpen ook niet waarom de bestemmingsplannen, waarvan de inkt nog maar net droog is, met voeten wordt getreden. Op de eerdere vragen, die aan het College zijn gesteld verwachten we dan ook antwoorden. De mediation zien zij als een handreiking om de draad weer op te pakken waar we gebleven zijn en de bereikbaarheid voor ons en de bewoners van het centrum alsnog uit te werken. Het is de hoogste tijd om gezamenlijk tot een goede parkeervisie te komen. Een visie die er eigenlijk al had moeten liggen'.

Bindend
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) vraagt zich af: 'Waarom nu al mediation? Het College heeft aangekondigd met partijen in overleg te treden eind vorig jaar. Wat is het resultaat van die gesprekken? De raad heeft daarvan nog niets vernomen. Maar nu kiezen voor mediation, dat betekent eigenlijk dat je niet wilt praten en al een keuze hebt gemaakt. De door het College afgebroken mediation met een inwoner van onze gemeente waarvoor Beter De Bilt in januari jl. aandacht heeft gevraagd voorspelt niet veel goeds. Dit is niet de weg'.

Theo Aalbers (CU) zegt: 'Participatie is op zoek gaan naar elkaars belangen en elkaar proberen te vinden. We weten al heel lang, dat dit in Bilthoven niet goed gaat. We zijn nu op het punt gekomen dat belanghebbenden geen vertrouwen meer hebben in de gemeente en naar de rechter stappen. Mediation heeft dan geen zin meer. Gelukkig begint een verstandige rechter met mediation, maar komt ook tot een bindende uitspraak. Dan weet iedereen waar men aan toe is. Zo werkt dat gelukkig in Nederland'.

Meer berichten