Logo vierklank.nl
Deze gravure geeft een 18e eeuwse impressie van Westbroek.
Deze gravure geeft een 18e eeuwse impressie van Westbroek.
Historie

Pruisische oorlogsschade in Westbroek

In het decembernummer van Sint Maerten, het periodiek van de Historische Vereniging Maartensdijk, treft u artikelen over Pruisische oorlogsschade in Westbroek aan naast een artikel over verzetsheldin Jacoba van Tongeren; beiden artikelen over hoe de 'grote' geschiedenis zich van tijd tot tijd ook manifesteert in onze lokale 'historiën'.

Het nummer bevat voorts artikelen over de vroege geschiedenis van de polder Herbertskop (het gebied waar nu Tuindorp, Voordorp en een deel van Overvecht liggen) en over de Gelderpolder, het gebied tussen de Achter Wetering en de Ruigenhoeksedijk. De lezer wordt geattendeerd op een heruitgave van een historisch boekwerkje (en dito fietst-route) over de ontstaansgeschiedenis van ons veenweidegebied en van enkele van de memorabele historische gebeurtenissen en kunst- en krijgsobjecten in onze omgeving. Tenslotte wordt beknopt aandacht geschonken aan een vernieuwde en een nieuwe historische website die beide ons gebied bestrijken.(Frank Klok)

`De verkooppunten voor de losse verkoop van St. Maerten zijn: Bouman Boekhandel, Hessenweg 168, De Bilt, Van der Neut B.V., Groenekanseweg 5, Groenekan, Kapper Hans Stevens, Maertensplein 26, Maartensdijk en Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven.

Meer berichten