Meer dan 1000 basisschoolzitplaatsen zijn gerealiseerd.
Meer dan 1000 basisschoolzitplaatsen zijn gerealiseerd.

1000 zitplaatsen op basisscholen in Ghana

Algemeen Algemeen

Dat de stoelen, banken en tafels er slecht uitzagen op dertien geselecteerde basisscholen konden John & Indra van Deemter en Esther Aniwaa van de Stichting Ghana schoolsupport te Bilthoven zelf zien tijdens hun verblijf in 2017.

In overleg met de schoolhoofden hebben ze vervolgens de opdracht gegeven om tafels, stoelen en banken te laten maken voor circa 520 zitplaatsen. Het meubilair is door lokale timmerlieden gemaakt wat de lokale economie ook ten goede komt. Dit eerste meubelproject is in de zomer van 2018 gerealiseerd.

Afgelopen augustus kwam, gezien het enorme tekort aan schoolmeubilair, wederom het verzoek om nog zo'n aantal schoolmeubilair te laten maken. Ook hier is inmiddels gevolg aan gegeven. Afgelopen oktober/november zijn alle meubels afgeleverd aan de 13 public schools. De schoolhoofden en kinderen konden hun geluk niet op!

Financiële hulp
Deze projecten konden worden gerealiseerd dankzij bijdragen van Kindergemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. Het betreft opbrengsten van de Kerstmarkt 2017 van de basisschool, de sponsorloop georganiseerd door kinderen van het middelbaar onderwijs voor het afscheid van Jos Heuer (oud-directeur Bedrijfsvoering van de WP). Daarnaast ontving men een mooi bedrag voor dit schoolmeubelproject van de Triodos bank in Zeist. Ook zijn er schenkingen binnen gekomen van bewoners uit de gemeente De Bilt. Langs deze weg bedankt de Stichting iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

Kleuterschool
Zoals eerder gemeld is men in het voorjaar ook gestart met een kleuterschool voor de Akaasu gemeenschap waar 80 kleuters spelenderwijs kunnen leren. Helaas is vertraging ontstaan als gevolg van de vele regen. In Ghana merken ze ook de impact van klimaatverandering: normaal gesproken loopt het regenseizoen einde voorjaar af maar nu heeft het de hele zomer veel en hard geregend waardoor wegen veranderen in modderpaden en er geen bouwproducten kunnen worden aangevoerd. Gelukkig is de tweede fase (fundering en behuizing) van het gebouw nu gereed en hoopt men over een aantal maanden ook dit project af te ronden. Kijk voor meer info op www.ghanaschoolsupport.nl           (Indra van Deemter)

!