Logo vierklank.nl
Op naar het volgende tracé, bij Amersfoort, met wethouder van Amersfoort Hans Buijtelaar (l) en minister Cora van Nieuwenhuizen.
Op naar het volgende tracé, bij Amersfoort, met wethouder van Amersfoort Hans Buijtelaar (l) en minister Cora van Nieuwenhuizen.
Politiek

Minister Cora van Nieuwenhuizen opent A27

Woensdag 14 november opende Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat de verbrede A27/A1. Dit gedeelte, de aansluiting tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg betekent een aanzienlijke verbetering voor de doorstroming van en naar Utrecht en Amersfoort.

door Walter Eijndhoven

Met de woorden: 'De realisatie van dit project is goed nieuws voor automobilisten en belangrijk voor onze bedrijven en de werkgelegenheid. Nu de economie weer groeit, is het extra belangrijk dat onze infrastructuur in topconditie is. Daar levert dit project een bijdrage aan. Bovendien zijn we twee maanden eerder klaar dan gepland, een knappe prestatie', opende de minister de A27. Na deze woorden plaatste zij de puzzelstukjes van de A27/ A1 in de draaischijf van Nederland.

Japanse duizendknoop
Rijkswaterstaat en 3Angle kijken terug op een geslaagd project, met mooie resultaten voor weggebruikers en natuur. Helaas zijn niet alle partijen even tevreden als Rijkswaterstaat en 3Angle. Zo maakt de Biltse raadsfractie van GroenLinks zich ernstig zorgen over de opmars van de Japanse duizendknoop en heeft daarover vragen gesteld aan het College van B en W. Aanleiding is de ontdekking dat voor de taluds langs de A27 grond is gebruikt die grote hoeveelheden resten bevat van deze woekerplant. Deze resten vormen een grote bedreiging voor de weg en de bijen-vriendelijke beplanting die op de taluds zou komen, maar ook voor de tuinen en landbouwgronden in de nabijheid. GroenLinks is daarom van mening dat de grond op korte termijn door Rijkswaterstaat (RWS) grondig moet worden gesaneerd.

Het blijkt dat RWS al maandenlang op de hoogte was van de vervuiling en GL raadslid Marijn Peperkamp wil graag weten wanneer de gemeente hierover werd geïnformeerd. Verder wil zij aandringen op een saneringsplan. Eerder was afgesproken dat de provincie het voortouw zou nemen bij het opstellen van een plan van aanpak van "invasieve soorten". De Japanse duizendknoop staat niet op de door de EU opgestelde lijst van soorten die bestreden moeten worden, maar Peperkamp wil dat dat alsnog gebeurt, gelet op de grote schadelijkheid van deze woekerplant.

Actiecomité
De West-Indische buurt in Hilversum vecht al sinds 2002 tegen RWS om een gezond en veilig leefklimaat te krijgen. Ontevreden is zij over de misleidende communicatie richting de West-Indische buurt wat betreft uitbreiding van 2 x 2 naar 2x 3 rijstroken. Er wordt namelijk al een verharde vierde rijstrook aangelegd. Een 7-baans afslag van 50-400 meter komt dichterbij de wijk dan afgesproken, vindt verwoesting van drie hectare natuurschoon plaats, 94% van de bewoners, die binnen 200 meter van de A27 wonen hebben last van hart- enn vaatziekten door geluidshinder en vindt er ongelijke behandeling plaats van burgers. Daarom willen de bewoners geluidsschermen langs de A27/ knooppunt 33. Resultaat hiervan: acht tot twaalf dB reductie van geluidshinder, betere bescherming voor: 95 bestaande en 110 nieuw te bouwen woningen, nieuw ziekenhuis, overige zorginstellingen en drie nieuwe lagere scholen.

Bewoners van Hollandsche Rading pleiten voor een jaarlijks overleg tussen partijen. Hun eerste input komt uit een nog te houden enquête onder bewoners die hun mening geven over Geluid, Lucht en Licht, na de verbreding van de A27.

Meer berichten