Christ-Jan Nederlof (r) overhandigt het eerste fietsboekje aan wethouder Landwehr.
Christ-Jan Nederlof (r) overhandigt het eerste fietsboekje aan wethouder Landwehr.

IVN viert vijftigjarig bestaan

Algemeen Zakelijk

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 10 november vierde IVN-afdeling De Bilt haar 50-jarig bestaan, met leden en genodigden, in wijkgebouw De Schakel in De Bilt. Het afgelopen jaar stond in het teken van dit gouden jubileum met tal van activiteiten, samen met het Utrechts Landschap, Vogelwacht Utrecht en tal van andere organisaties.

'Onze afdeling van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) werd opgericht op 8 november 1968', begint voorzitter Christ-Jan Nederlof zijn inleiding. 'In die tijd is heel wat veranderd', zo gaat hij door. Het ging al lange tijd heel slecht met de natuur, ook vóór de oprichting van afdeling De Bilt. In 1960 werd daarom de 'Bond tegen verontreiniging van Natuur en Stad' opgericht, in 1968 gevolgd door de oprichting van IVN De Bilt. Nederlof: 'Wij hadden een andere insteek richting bezoekers van de ons omringende natuur, namelijk 'beter educatie, dan corrigerend optreden'. De eerste activiteit van de nieuwe afdeling was een publieksgerichte wandeling in de natuur. Later volgden er nog twee. 16 natuurgidsen begeleidden 400 deelnemers. 50 jaar later is veel veranderd, met veel activiteiten voor ouderen, kinderactiviteiten, inventarisatie en PR.

Thema's
Middels vier thema's laat de vereniging iedereen kennismaken met de natuur. De afdeling zet zich in om iedereen, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Het IVN helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit. Het IVN helpt de buurt te vergroenen, zoals een groen schoolplein, een Tiny Forest of een tuinreservaat in je eigen achtertuin, ofwel vergroening. Als laatste thema helpt IVN mensen te recrëren in de natuur.

Bezoeken
Toch vraagt Nederlof zich af hoe lang het IVN nog bestaansrecht heeft. Nederlof: 'Het aantal bezoekers vermindert in de natuurgebieden. Jongeren komen bijna niet meer buiten de deur en natuur beleven zij via een virtuele bril, alsof zij midden in de natuur staan, mensen stappen steeds vaker op het vliegtuig, het aantal diersoorten neemt zienderogen af, het aantal insecten vermindert drastisch, onze footprint op aarde wordt steeds groter, natuurgebieden veranderen steeds sneller in landbouwgebieden en natuurlijk kampen wij met de klimaatverandering. Maar ooit krijgen wij weer te maken met een ijstijd, al voorzie ik dat niet in de komende vijftig jaar. En wat dan?'

Jubileumfietsroute
Christ-Jan Nederlof overhandigde aan wethouder André Landwehr de eerste jubileumfietsroute: 'Van Veenplas tot Heuvelrug'. 'Het beeld, zoals geschetst door voorzitter Christ-Jan Nederlof is niet somber, maar werkelijkheid', vertelt Landwehr. 'Neem ieder jaar een foto op dezelfde plek en vergelijk deze met een aantal jaar geleden. Pas dan zie je hoe snel het landschap verandert'. Landwehr vraagt zich dan ook af waar de mens mee bezig is en waar de grenzen liggen, met andere woorden: het IVN heeft de volgende 50 jaar nog zeker bestaansrecht.

Winnaar
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan maakte IVN de winnaar bekend van de fotowedstrijd. Rosalie Kummer won met haar foto van twee visdiefjes (een sternachtige) de juryprijs. De publieksprijs ging naar Jan Visser met 'lichtval in het bos'.

Er was veel belangstelling voor alle boeken en folders.