Logo vierklank.nl
Annelies Kastein en Heleen André de la Porte
Annelies Kastein en Heleen André de la Porte (Foto: Reyn Schuurman)
Algemeen

Werken aan zorgzame buurt

Hallo Buur! Is een project in het kader van het themajaar 'De zorgzame buurt' van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt. Het volledige programma van de avond vindt men vanaf 7 april op de website van het Platform.

door Henk van de Bunt

Het Platform Respectvol Samenleven wil in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan. Zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven. Daarvoor wordt jaarlijks een thema gekozen. Voor 2017 is dit het thema 'zorgzame wijken'. Tijdens een platformavond is het idee geboren voor 'Hallo Buur!' Doel van deze campagne is de inwoners van de gemeente De Bilt bewust te maken van het belang (plezier en nut) van contact met je wijkgenoten - en iedereen enthousiast te maken om hier een bijdrage aan te leveren.

Campagne
Annelies Kastein is samen met Heleen André de la Porte, betrokken burger (wijk Vogelenzang) en Annette Meeuws van MENSdebilt lid van het Hallo Buurt- team: 'Het is een enthousiasmerings-campagne dus om samen iets met je buren te ondernemen, vanuit het idee dat cohesie en zorgzaamheid voortkomen uit contact. Groeten is daarvoor een eerste aanzet. Samen een kort gesprek voeren of iets met elkaar doen, al is het maar het aanbieden van een kop koffie als je elkaar buiten treft kan een mooi vervolg zijn. We willen een avond neerzetten met vrolijkheid en diepgang en zo mensen te inspireren om zelf ook actief te worden. in het klein, door de buren te groeten of iets groter, door gezamenlijk met de buurt iets leuks te organiseren of mee te doen aan iets verbindends, wat iemand anders heeft georganiseerd. Kom vooral en neem je buur mee of je vrienden of familie mee'.

Geworteld
Hallo Buur! nodigt iedereen uit voor een gevarieerde avond over de zorgzame buurt. Sprekers met een boodschap, humor, muskieten, pioniers en vooral ruimte om over uw buurt of initiatief te praten met gelijkgestemde Biltenaren. Jong en oud, nieuw en geworteld: iedereen is welkom op 12 april. Er is een programma met gasten die geheel belangeloos hun medewerking hebben toegezegd. Het spits wordt afgebeten door De Persmuskieten (Guus Geebel en Anneke Iseger), die samen met pianiste Karien Verhagen een komische sketch over het thema zullen brengen. Journalist, televisiemaker en theoloog Leo Fijen zal met zijn inleiding 'Beter een goede buur dan een verre vriend' voor verdieping zorgen en Joep van Deudekom zal als quizmaster van de prikkelende quiz 'Hoe word ik een betere buur dan mijn buur' een humoristische interactie met het publiek aangaan. Het wordt een gevarieerde avond voor en door inwoners van de gemeente De Bilt. Een avond met humor, verdieping, vrolijkheid, muziek, een hapje en een drankje en onderling contact. We willen dat het dorp nog mooier en fijner wordt om in te wonen, en hopen dan ook dat er die avond nieuwe ideeën ontstaan'.

Aanmelden
Het programma start om 19.30 uur in de Werkplaats Kindergemeenschap, Kees Boekelaan 12 te Bilthoven. Meld u aan via hallobuur@respectvoldebilt.nl zodat de organisatie weet op hoeveel mensen gerekend kan worden. De toegang tot de avond is kosteloos, inclusief koffie, een drankje en veel inspiratie.

Meer berichten