Logo vierklank.nl
Arjan Dam, de nieuwe directeur van de MLK school, wil diverse veranderingen op zijn school doorvoeren.
Arjan Dam, de nieuwe directeur van de MLK school, wil diverse veranderingen op zijn school doorvoeren.
Zakelijk

Nieuwe directeur MLK school Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

De Martin Luther Kingschool aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk is één van de drie basisscholen in het dorp. Als school willen zij graag de droom uitdragen van Martin Luther King, dus kijken naar overeenkomsten en niet naar verschillen. Sinds dit schooljaar zwaait Arjan Dam de scepter op deze school.

Vol enthousiasme is Arjan Dam van start gegaan. De nieuwe directeur heeft grote toekomstplannen om 'zijn' school goed op de kaart te zetten. 'Voordat ik hier directeur werd, werkte ik op de Groen van Prinstererschool in De Bilt, waar ik verantwoordelijk was voor onder andere allerlei ict-projecten. Maar het begon uiteindelijk toch weer te kriebelen en zo kwam de Martin Luther Kingschool op mijn pad. Na een jaar van halve dagen werken op de Groen van Prinstererschool en halve dagen op de MLK school, ben ik dit schooljaar helemaal overgestapt naar de MLK school, in de functie van directeur', vertelt Dam.

Plannen
De school wil graag verder bouwen aan de toekomst en heeft reeds diverse plannen in petto voor de leerlingen en/of ouders. Dam: 'Overal op en rond de school willen wij de borden aanpassen. Wij hebben een nieuw logo en dus moeten alle oude borden worden weggehaald. Tevens werken wij aan een nieuw podium op school. De school werkt nu ook met Wifi, zodat alle leerlingen kunnen werken met computers. Tot en met groep 5 kunnen alle leerlingen gewoon inloggen zonder eigen wachtwoord, maar vanaf groep zes krijgt iedereen zijn eigen wachtwoord. Zo hopen wij te bereiken dat iedereen zich bewust wordt van het belang privé-informatie niet zomaar met anderen te delen. Een ander nieuw plan is het creëren van een zogenaamd 'leerplein', waarbij 5 à 6 kinderen per groep kunnen werken aan hun huiswerk of aan hun vaardigheden, allemaal op hun eigen niveau. Tegelijkertijd kunnen zo'n 30 kinderen op dit plein terecht, onder leiding van hun eigen leerkracht. Op deze manier te werk gaan, ontstaat voor iedereen een win-win-situatie. Wij hopen onze leerlingen zo ook goed voor te bereiden op de middelbare school'. Ook voor de ouders heeft de Martin Luther Kingschool nog iets in petto, namelijk het opknappen van de schooltuin, samen met bijvoorbeeld de kids van groep 6. De school kan dit niet alleen en vraagt de ouders dan ook hen bij te staan om weer een mooie schooltuin op te zetten.

Kanjertraining
Inmiddels hebben ook de leerkrachten niet stilgezeten. Vanaf dit schooljaar zijn zij allen geschoold in het gebruik van de 'Kanjertraining'. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden, die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Kinderen worden zich hierdoor bewust van hun eigen gedrag. Het belangrijkste doel van deze training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft elk kind minder stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de training geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt.

Vijf dagen
Een laatste verandering op school betreft het vijf-dagen-op-school-model. Dit model wordt vanaf volgend schooljaar ingevoerd. Alle leerlingen krijgen vijf dagen per week les op school, van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dam: 'Vanuit het bestuur willen wij weer proberen om onze leerlingen muziekles aan te bieden, maar dat wordt dan wel na 14.00 uur, dus in eigen tijd van de leerling'. Natuurlijk rest nog één vraag. Wie is Arjan Dam privé nu eigenlijk? Dam: 'Ik woon in Houten met vrouw en twee dochters, 16 en 12 jaar oud. Lesgeven vond ik altijd al leuk en dertig jaar geleden besloot ik dan ook de PABO te gaan volgen. Omdat ik wilde groeien, besloot ik uiteindelijk ook de Schoolleidersopleiding te gaan doen, om zo misschien ergens directeur te kunnen worden. En dat is mij gelukt, op deze school. In mijn vrije tijd lees ik veel over geschiedenis, vooral alles wat te maken heeft met WOII vind ik interessant. Daarnaast doe ik nog aan 'geocaching', een spel waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger of een telefoon met deze functie, om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden, meestal is dit een doos met een logboek en een schat'. Aan sporten doe ik niet, maar heel misschien dat ik van de zomer een keertje vanuit Houten op de fiets naar Maartensdijk ga, een kleine twintig kilometer, maar ik beloof niets'.

Meer berichten