Logo vierklank.nl
Chaotische commissievergadering over zwembad
Chaotische commissievergadering over zwembad
Algemeen

Chaotische commissievergadering over zwembad

Na ruim vier uur debatteren kwam commissievoorzitter Hanneke de Zwart tot de conclusie dat het agendapunt Zwembad Brandenburg een bespreekpunt in de gemeenteraad van 26 januari wordt. Verschillende fracties hadden op een maand uitstel aangedrongen om in die tijd een werkconferentie over dit onderwerp te houden. In de komende raad kan dat bij het vaststellen van de agenda alsnog worden besloten.

door Guus Geebel

Het voorstel van B en W waarover de gezamenlijke raadscommissies debatteerden, betreft het vaststellen van de configuratie en het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor nieuwbouw van het zwembad Brandenburg. Daarbij gaat het college uit van een nieuw zwembad van 25 bij 15,4 meter, binnen het financiële kader van € 366.419. Tevens om voor de nieuwbouw van het zwembad een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 5.419.400. De raad besloot in de vergadering van 25 juni 2015 het huidige zwembad Brandenburg in Bilthoven te vervangen. Het nieuwe bad moest geschikt zijn als instructiebad en toegankelijk zijn, ook voor speciale doelgroepen.

Draagvlak
Zes insprekers uitten hun bezwaren tegen het voorstel van het college. Zij vinden dat draagvlak ontbreekt. Simone Witteman schoof als banenzwemmer aan bij het gebruikersoverleg. Het voorstel om uit financieel oogpunt voor het kleine bad te kiezen noemt zij om verschillende redenen onbegrijpelijk. Johan L'Honoré Naber vertegenwoordigt 'Ouder en Kind zwemmen', een groep die zich inzet voor de allerkleinsten. Een bad van 25 bij 15,4 meter vindt hij niet passend. Het biedt geen kansen en lijkt niet rendabel te exploiteren, wat wel het uitgangspunt was. 'Met de keuze van een 35 bij 25 meterbad ontstaat een zwembad dat is afgestemd op alle gebruikersgroepen en op deze tijd.' Annelies Brielsman spreekt in namens Fifty-fit, een doelgroep die gericht is op het bewegen van spieren en gewrichten in het water. Zij noemt het voorgestelde bad te klein voor haar doelgroep.

Gebruikers
Lea van der Poort vertegenwoordigt de groepen FIBRO-swim. Het is een activiteit in extra verwarmd water voor mensen met gewrichtsaandoeningen en hart en longproblemen. 'In het nieuwe bad zouden we een ruimte krijgen van twee banen. Rechts begrensd door de klapwand en links door de stenen rand van het zwembad. We komen dan in een pijpenla en moeten daar oefeningen doen met armen en benen.' Robert Havekotte is voorzitter van BZC Brandenburg en initiatiefnemer van Stichting Water. 'Laten we uit de schuttersputjes komen en zoeken naar de beste oplossing. Iets waar we allemaal trots op kunnen zijn. Binnen de financiële kaders en zonder dat we weer alles uit gaan stellen.' Voorzitter Ineke Stienstra van de Biltse Sportfederatie (BSF) komt na een helder betoog tot de volgende conclusie: 'Alles overwegende willen wij dan ook de gemeente adviseren scenario 3, het zwembad van 35 bij 25 meter, in de gemeente De Bilt te gaan realiseren in een stichtingsvorm beheerd door de Stichting Water.'

Debat
De commissieleden komen vervolgens uitvoerig aan het woord. Krischan Hagedoorn: 'De PvdA is bereid voor een goede zwemvoorziening meer te betalen en wil de kaders voor het plan verruimen. Michiel van Weele (D66) zegt dat niet aan alle wensen van de gebruikers tegemoet kan worden gekomen. Nico Jansen (CU) gaat voor een groter bad en wil eigen inwoners erbij betrekken. Kees Lelivelt (VVD) wil alles uit de kast halen om aan de gebruikers tegemoet te komen. Werner de Groot (CDA) heeft vragen over de openingstijden. Peter Schlamilch wil voorkomen dat een bad gebouwd wordt dat niemand wil. Menno Boer (SP) wil evenals VVD en PvdA ruimer aandacht voor de gebruikers. Han IJssennagger (Bilts Belang) overweegt een amendement in te dienen over een 35 bij 25 meterbad. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen schetst zijn werkwijze en beantwoordt de gestelde vragen. Dat hij niet meerdere opties heeft voorgelegd ligt aan het feit dat hij serieus omgaat met de kaders die door de raad zijn opgelegd. Krischan Hagedoorn mist creativiteit binnen de kaders. In de commissie wordt duidelijk dat de coalitiepartijen het raadsvoorstel steunen. De oppositiepartijen dringen aan op uitstel en een werkconferentie. 

Meer berichten