Logo vierklank.nl
Algemeen

Vertraging bouw onderdoorgang beperkt

Eind 2016 werd bekend gemaakt dat de aanleg van de nieuwe onderdoorgang bij de Leijenseweg vertraagd is. De afgelopen weken hebben de gemeente en ProRail samen met de aannemer gekeken hoe die vertraging zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Door een combinatie van verschillende maatregelen is het mogelijk om de onderdoorgang alsnog in de zomer (deels) in gebruik te nemen.

Er wordt extra materieel en personeel ingezet en er wordt langer doorgewerkt, ook tijdens de zomervakantie. Daarnaast wordt de onderdoorgang al opengesteld zodra één deel van de rijbaan gereed is. De meeste tijdwinst wordt gehaald door het eerder afsluiten van de aansluiting van de Anne Franklaan met de Leijenseweg zodat er op 2 plekken tegelijkertijd gewerkt kan worden. Daarmee kan de uitloop in de bouw van de onderdoorgang met circa drie maanden beperkt worden en wordt de langere periode van overlast voor de inwoners van de wijk De Leijen, omwonenden van het bouwterrein en gebruikers van de omleidingsroute ook beperkt. Verkeer naar de kantoren, winkels en sportvoorzieningen achter de Anne Franklaan wordt vanaf begin februari tot eind mei 2017 omgeleid over de Alexander Vosmaerlaan (parallel aan de Leijenseweg) die daarvoor wordt aangepast. De Anne Franklaan wordt bij de kruising met de Alexander Vosmaerlaan afgesloten. Bestemmingsverkeer voor beide straten kan de wijk in via de tijdelijke doorsteek die gerealiseerd wordt bij de huidige fietsdoorsteek aan de 2e Brandenburgerweg.

Meer berichten