De afsluiting van de spoorwegovergang in Hollandsche Rading duurde veel korter dan verwacht.
De afsluiting van de spoorwegovergang in Hollandsche Rading duurde veel korter dan verwacht.

Ongemak bij spoor valt mee

Algemeen Algemeen

Nadat op 5 november de inwoners van Hollandsche Rading een bericht van Pro Rail hadden ontvangen dat de overweg tijdelijk afgesloten zou zijn van zaterdag 19 november 7.00 uur tot zondagavond 19.00 uur bleven veel vragen onbeantwoord.

door Rob Klaassen

Zo kon Pro Rail geen antwoord geven op vragen als: 'rijden er wel of geen treinen'; 'kunnen voetgangers wel of niet over de spoorovergang', 'waarom moet de spoorovergang geheel worden afgesloten voor de asfaltering van twee stukjes verharde weg van ca 10meter. Kan niet worden volstaan met eerst het linker weggedeelte te asfalteren en daarna het rechter gedeelte, zodat verkeer mogelijk blijft?' Prorail deed een toezegging de inwoners nader te zullen informeren. Echter of treinen wel of niet zouden rijden kon Pro Rail niets zeggen, daar gaat namelijk de NS over.

Navraag bij NS wees uit dat de treinen niet zouden rijden. Er werden bussen ingezet. Echter op de vraag hoe de inwoners van Hollandsche Rading deze bussen dan zouden kunnen bereiken wanneer de spoorovergang ook voor voetgangers is gestremd, bleef men het antwoord schuldig. Ondanks toezeggingen van zowel Pro Rail als NS werd van beide instanties nooit meer wat vernomen. Wel zond Pro Rail 17 november de inwoners weer een brief, die echter precies dezelfde was als die van 5 november.

Sisser

Gemeente De Bilt meldde de vrijdag voor de afsluiting, dat alle verkeer inclusief voetgangers, niet over de spoorwegovergang zou mogen. Er zou voor voetgangers een pendelbus worden ingezet om hen zo van en naar het alternatief busvervoer te brengen dat op de hoek Tolakkerweg-Graaf FlorisV weg zou stoppen. Uiteindelijk is alles min of meer met een sisser afgelopen. In plaats van zondagavond 19.00 uur bleek dat zondagochtend vroeg de beide asfaltstroken er al lagen en de spoorwegovergang weer kon worden gebruikt.