Logo vierklank.nl
BCM-voorzitter Henk van Gend (links) en Jan Berk.
BCM-voorzitter Henk van Gend (links) en Jan Berk.
Algemeen

Bridgeclub viert zilveren jubileum

door Guus Geebel

Zaterdag 1 oktober viert Bridge Club Maartensdijk (BCM) met een feestelijk programma in het H.F. Wittecentrum in De Bilt het vijfentwintigjarig bestaan. Voorzitter Henk van Gend en Jan Berk vertellen over ontwikkelingen die de afgelopen 25 jaar hebben plaatsgevonden en waar de club naartoe wil. Jan Berk is één van de elf leden die vanaf het begin bij de club betrokken zijn.

Jan Berk nam door toedoen van zijn vrouw die een krantenbericht had gelezen deel aan een bridgecursus in Maartensdijk die door Henk van de Bunt werd gegeven. 'Na vier keer was ik verkocht.' Hij was op 29 augustus 1991 aanwezig bij de oprichting van de bridgeclub, die ontstond vanuit voetbalvereniging SVM. Leo van Vlodorp was de eerste voorzitter. De club speelde aanvankelijk in de kantine van SVM. Omdat de combinatie met de voetbalkantine niet zo gelukkig was werd uitgeweken naar het oude Sojosgebouw. Later naar het koetshuis van Eyckenstein. De bridgeavond van BCM wordt nu al jaren van september tot juni wekelijks van 19.45 tot 23.00 uur in De Vierstee gehouden.

Ontwikkelingen
Voorzitter Henk van Gend werd in 2005 lid van BCM. 'Op de laatste ledenvergadering hebben we een plan van aanpak gepresenteerd. In de nota BCM in Beweging geven we aan dat we naar rond de 110 leden willen. Dat zijn er nu 103. In de zaal waarin we nu spelen is plaats voor maximaal 125 mensen. Na de verbouwing van De Vierstee kan dat misschien veranderen.' Henk van Gend vertelt dat het ledental van de bridgeclubs in de gemeente De Bilt de afgelopen vijf jaar met dertien procent is afgenomen. 'De Nederlandse Bridge Bond stelt dat je per jaar ongeveer tien procent van je leden verliest. Je moet dus alles op alles zetten om ze te behouden.'

Rankingsysteem
Om bij de tijd te blijven hebben we een nieuw bridgesysteem omarmd, het zogenaamde rankingsysteem. Dat houdt in dat je niet meer wordt gestraft voor afwezigheid. Voorheen kreeg je wanneer je een keer niet kwam een aantekening achter je score. Kwam je een tweede keer weer niet dan kreeg je vijf procent straf. Je kon dus degraderen op het feit dat je afwezig was. Dat systeem past niet meer bij deze tijd en dat hebben we helemaal verlaten. Je bent dus minder gebonden aan de hoeveelheid keren dat je moet spelen. Een ander voordeel is dat je met een invaller mag spelen. Voorheen mocht dat niet. Op deze manier blijft je individuele score staan. Je wordt dus niet beboet als je niet met je eigen partner kan spelen.'

Voordelen
De Bridgebond heeft het rankingsysteem overgenomen en een nieuw rekenprogramma gemaakt waar dit in past. 'De reden waarom wij ertoe zijn overgegaan heeft te maken met het feit dat leden ook andere dingen doen. We hebben leden die er na de schoolvakantie enkele weken opuit gaan omdat het dan rustiger is', vertelt Henk van Gend. Van de 1050 bij de bond aangesloten verenigingen zijn inmiddels zestig clubs ons voorgegaan. 'Het grootste voordeel is dat je op niveau blijft spelen. Je behoudt je percentage. Daarnaast willen we het bridgen veraangenamen door extra informatie te geven. Zo houden we workshops over onderdelen van het bridgespel. Als club ontwikkelen we apps om ingewikkelde spelregels gemakkelijk toegankelijk te maken. We lopen redelijk voorop.'

Leden
Met een lid dat opzegt wordt een exitgesprek gehouden. 'Dan blijkt dat er naast redenen als verhuizing of ziekte mensen zijn die het niet prettig vinden 's avonds de straat op te gaan. Daarom is er op maandag een bridgemiddag speciaal voor ouderen in Dijckstate die we mede organiseren. De middag, waar 28 mensen kunnen bridgen, wordt gesponsord en twee mensen van BCM zitten daar wekelijks bij. BCM heeft dat gedaan omdat de Bridgebond vindt dat de sport zich maatschappelijk moet profileren. De belangstelling is zo groot dat er een wachtlijst is.' Toen de vereniging begon was de gemiddelde leeftijd een stuk lager. 'Met de maatregelen die we nu nemen proberen we bridge aantrekkelijker voor jongeren te maken. We hebben geen promotie en degradatie meer en iedereen speelt op gelijk niveau. We zien ook dat sociale contacten belangrijker gevonden gaan worden en dat mensen weer dingen samen willen doen.' Henk van Gend noemt BCM een echte vriendenclub waar naar elkaar wordt omgezien. Belangstellenden zijn op dinsdagavond welkom en kunnen viermaal gratis proefbridgen.

De jubileumviering in het H.F. Wittecentrum is op zaterdag 1 oktober van 13.30 tot 22.00 uur. Om 14.00 uur wordt gestart met bridgen en om 18.00 uur is er een culinaire verrassing met gezellige muziek.

Meer berichten