Logo vierklank.nl
Pas eeuwen later komt voor het eerst het woord De Bilt voor. In een oorkonde in het Utrechts Archief. Zie regel 4 van deze oorkonde van bisschop Gwijde van Avesnes van 1307: "totter Biltenwert".
Pas eeuwen later komt voor het eerst het woord De Bilt voor. In een oorkonde in het Utrechts Archief. Zie regel 4 van deze oorkonde van bisschop Gwijde van Avesnes van 1307: "totter Biltenwert".
Bilts Historisch Museum

Hoge Middeleeuwen

Pas eeuwen later komt voor het eerst het wordt De Bilt voor. In een oorkonde in het Utrechts Archief. Zie regel 4 van deze oorkonde van bisschop Gwijde van Avesnes van 1307: "totter Biltenwert".

Intussen bloeide ook Vrouwenklooster (op de plaats van het huidige KNMI) op. Het was een klooster voor adellijke dames.  Hier ziet men een plattegrond van het klooster (Foto: Hist. Vereniging d'Oude School).

Meer berichten