Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Vroege middeleeuwen

Een stuk uit de 8ste eeuw, gebruikt voor de band van een boek in de bibliotheek van Oostbroek. De op één na oudste schriftelijke vermelding van een Bilts cultuurmonument betreft het klooster Oostbroek (begin omstreeks 1113, formele juridische start 1122). Dit klooster werd omstreeks 1580 afgebroken. Boeken en handschriften uit de bibliotheek ervan verdwenen naar elders, bv. naar de stadsbibliotheek van Utrecht. Daaronder was een boek met de Dialogen van de 6e eeuwse paus Gregorius (naar wie de kerkmuziek, het Gregoriaans genoemd is.) In deze dialogen beschreef Gregorius onder meer het leven van de grondlegger van de Benedictijnse kloosters, Benedictus van Nursia (omstreeks 480-550). Het hier getoonde deel van de Dialogen uit de 8ste eeuw werd voor een band voor een ander boek gebruikt. Het is nu ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (hs. 1003). Het wordt hier afgebeeld. Het lettertype is helder leesbaar. Zie bijvoorbeeld de woorden "eius corpus non invenerunt": "zijn lichaam werd niet gevonden."

Meer berichten