Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

1341

Dezelfde oorkonde in een afschrift uit 1341. (Utrechts Archief.) 

Meer berichten