Logo vierklank.nl
Bilts Historisch Museum

Oostbroeck

Vermelding van het begin van Oostbroek in 1113 in Van Buchells Monumenta. Utrechts Archief.
Vermelding van het begin van Oostbroek in 1113 in Van Buchells Monumenta. Utrechts Archief.

Bijna veertig jaar na de uitgifte van de oorkonde voor Achttienhoven geeft koningin/keizerin Mathilde aan het dan al bestaande klooster het gebied Oostbroeck e.o. (het wordt al in een valse oorkonde van 1113 genoemd, waarbij niet zozeer de datum twijfelachtig is, als wel de geclaimde rechten). De afgebeelde oorkonde is een vidimus ('wij hebben het gezien') van 1346 (Utrechts Archief, Liber Yrsulus. II fol. 293 v-294). Men leest in de regels 5-3 van onderen link en regel 1 en 2 van boven rechts:

'in loco, qui dicitur Oestbroeck, a quibusdam militibus conversis inchoatum est …. Totam igitur paludem illiam Oestbroeck et terram adjacentum, que vulgari sermone appellatur vene cum censu' .

Vertaald: op een plaats die Oestbroeck wordt genoemd, gesticht door enige bekeerde ridders... Zo dragen wij dan aan het voornoemde klooster in eeuwigdurend bezit over het gehele moerasgebied Oestbroeck en het aangrenzende grondgebied, dat in het spraakgebruik 'vene' wordt genoemd, met het recht van cijnsheffing...

Meer berichten